התנסות סימולטיבית כמכשיר לבחינה תאורטית של התנהלות מורים במצבי קונפליקט: מודל הפיוס מבוסס הצרכים

מחבר
יבלון, י"ב


פרק זה עוסק בתרומת הסימולציה בחינוך להסבר התנהגות מורים במצבי קונפליקט בהתבסס על מודל הפיוס מבוסס הצרכים (Need Based Model of Reconciliation) (Shnabel&Nadler, 2008). על פי המודל, התכונות האנושיות מסתכמות בשני ממדי - על : ממד היכולת ( agency ) וממד החברתיות ( communion ) הכולל גם מרכיב של מוסריות ( morality ) . כאשר אחד הממדים נפגע בעת קונפליקט, המעורבים חשים צורך לשקמו . כלומר אפשר להבין התנהגות אנושית בעת קונפליקט מתוך חשיפת הצרכים שנפגעו, הבאים לידי ביטוי בהתנהגותו של הפרט המבקש לשקמם . הפרק הנוכחי מבסס בין היתר את ההנחה כי השימוש בסימולציה בחינוך מאפשר לחשוף באופן בלתי אמצעי את הצרכים העומדים בבסיס התנהגות המורה, ללמוד על אודות הבסיס להתנהגותו ולסייע לו לעצב את התנהגותו באופן מותאם בעתיד . זאת ועוד, שימוש שכזה בסימולציות בחינוך מאפשר לא רק לחשוף את הצרכים העומדים בבסיס התנהגות המורה בעת קונפליקט, אלא גם לפתח, להעריך ולאשש מודלים תאורטיים המסבירים התנהגות במצבי קונפליקט ובכלל .

 

יבלון, י"ב, וורטהימר, נ' (2022). התנסות סימולטיבית כמכשיר לבחינה תיאורטית של התנהלות מורים במצבי קונפליקט: מודל הפיוס מרובה הצרכים. בתוך  י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 122-139). מכון מופ"ת.  

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022