התנסות סימולטיבית במצבי קונפליקט בין-אישי לפיתוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה ומתמחים

מחבר
אילוז, ש'


הכוונה עצמית בלמידה ( SRL – Self Regulated Learning ) נתפסת כיכולת חשובה הן להתפתחותם הפרופסיונלית של מורים כלומדים הן לקידום תהליכי למידה בקרב התלמידים ( למשל De Smul et al . , 2018 ; Gibbs, 2003 ; Randi, Spruce & Bol, 2015 ; 2004 ) . הסימולציה מעניקה לפרחי הוראה ולמורים מתחילים מסגרת ייחודית להתנסות מעשית ולימודית בסביבה בטוחה בתהליך ההכשרה והכניסה להוראה . ההתנסות עצמה, וכן המשוב והרפלקציה המודרכת שבאים לאחריה, הם בבחינת הזדמנות למשתתפים ללמוד על אודות התנהלותם . הזדמנות זו עשויה לעודד אותם לפתח הכוונה עצמית ויכולת פיקוח ובקרה על מחשבות, על רגשות ועל התנהגויות שעשויות לעלות בסיטואציות דומות בעולם העבודה האמיתי . מטרת הפרק הנוכחי היא להציג את תרומת ההתנסות הסימולטיבית לפיתוח הכוונה עצמית בלמידה במצבי קונפליקט בין - אישי בשלבים שונים של ההתפתחות המקצועית של מורים : בקרב פרחי הוראה בשלב ההכשרה להוראה ובקרב מורים מתמחים בשנה הראשונה לעבודתם .

 

אילוז, ש', יבלון, י"ב, דגמי, ש', ולורט-מגיאל, נ', וסרי, נ' (2022). התנסות סימולטיבית במצבי קונפליקט ביו-אישי לפיתוח הכוונה עצמית בלמידה בקרב פרחי הוראה ומתמחים. בתוך  י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 103-121). מכון מופ"ת. 

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022