דרושים סטודנטים מהפקולטה לחינוך למתן סיוע לימודי (בתמורה למלגה/פטור מקורס כללי)

לתוכנית החונכות של מדור תמיכה והנגשה לסטודנט דרושים:

סטודנטים משנה ב' ומעלה, כולל תארים מתקדמים למתן סיוע לימודי לסטודנטים מהמחלקה בתמורה למלגה או לפטור מקורס כללי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל: jessica.peer@biu.ac.il

מצ"ב קישור להרשמה: להרשמה לפעילות – טופס מעודכן

תאריך עדכון אחרון : 11/05/2022