מתעניינים/ות בתואר ראשון? שני? דוקטורט?

 מתעניינים/ות בתואר ראשון? שני? דוקטורט?

אוניברסיטת בר-אילן ערוכה באופן מיטבי לקראת שנה"ל תשפ"ג.

ההיערכות כוללת מוכנות ללימודים פרונטליים רגילים, ללימודים בזום מרחוק וללימודים היברידיים המשלבים לימודים מרחוק ומהקמפוס.

בכל שיטת לימוד שתיושם תהיה הקפדה יתרה.

g

 

תאריך עדכון אחרון : 11/04/2022