שלחו לחבר

מתעניינים/ות בתואר ראשון? שני? דוקטורט? אוניברסיטת בר-אילן ערוכה באופן מיטבי לקראת שנה"ל תשפ"ב.

 ההיערכות כוללת מוכנות ללימודים פרונטליים רגילים, ללימודים בזום מרחוק וללימודים היברידיים המשלבים לימודים מרחוק ומהקמפוס.

בכל שיטת לימוד שתיושם תהיה הקפדה יתרה.

g

 

תאריך עדכון אחרון : 09/11/2021