תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2005 מקומם של ערכים בעיצוב מדיניות השיווק של מנהלים בבתי ספר דתיים וכלליים: מחקר משווה MA שוחט פת-אל, אילת ד"ר
2003 הגדרת מודל לקליטה לימודית מוצלחת של תלמידים עולים במערכת החינוך בישראל על בסיס מחקר הערכה של מוסדות רשת מופ"ת MA סטואין אלישע ד"ר
ד"ר רונן מתתיהו
2002 השפעת תוכנית "עוז לתמורה" על האלימות בקרב תלמידי כתות י’ MA ברוקס ניצן ד"ר
ד"ר רונן מתתיהו
2002 רמת הניהול העצמי על פי תפיסת המורים והמנהלים בבתי ספר מסורתיים ובבתי ספר שבניהול עצמי - מחקר השוואתי MA חביב רחלי פרופ' חיים גזיאל
ד"ר
1999 מרכיבי אפקטיביות בבתי ספר בהקמה MA ברשדסקי ענת ד"ר