ליווי ותמיכה רוחנית של החולה הסופני : תפיסת התפקיד מנקודת מבטו של התומך