פרסומים של ד"ר שנלר

שנלר, ר' (2003). חינוך יהודי בעידן הטכנולוגיה המואצת. בתוך י' לוי (עורך). עולמות נפגשים: מדע וטכנולוגיה בראי ההלכה ‬(עמ' 317-327). ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

שנלר, ר' (2003). מה חושבים תלמידי כיתות יא-יב בבית הספר הדתי בישראל על בעיות אמונה ומדע? בתוך י' לוי (עורך). עולמות נפגשים: מדע וטכנולוגיה בראי ההלכה ‬(עמ' 211-225). ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

שנלר, ר' (2003). היבטים פסיכולוגיים ופדגוגיים בהתמודדות עם שאלות אמונה ומדע. בתוך י' לוי (עורך). עולמות נפגשים: מדע וטכנולוגיה בראי ההלכה ‬(עמ'171-181). ירושלים : מחלקת הפרסומים, משרד החינוך

שנלר, ר' (1998). "והרוצה לטעות - יטעה" על פירושו של רמב"ן ל"נעשה אדם". שמעתין , ל"ה (132), 7-16

שנלר, ר' (1994). שלבים בהתמכרות בני נוער וצעירים ישראליים למסך הטלויזיוני: גורמים, השפעות ומשמעויות. פתו"ח: כתב-עת בנושאי פוליטיקה תקשורת וחברה , 2, 36-59

שנלר, ר' (1994). השפות הנשכחות באינטראקציה הכיתתית גרסא מתוקנת. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 59-60, 403-422

שנלר, ר' (1993). דעיכת הלב בעבודה שבלב (להחזרת תפילה ליושנה).  שמעתין , ל' (113), 97-107, 116

שנלר, ר' (1992). השפות הנשכחות באינטראקציה הכיתתית .עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 57-58, 245-261

שנלר, ר' (1992). פוטנציאל חיובי עצום. הורים וילדים , 51, 17-18

שנלר, ר' (1989). וחי אחיך עמך: על קליטת בנות ביתא-ישראל במכללה. טללי אורות: שנתון מכללת אורות ישראל , א': 206-215

שנלר, ר' (1984). ילדים מול המסך. אותות , 58: 42-43

שנלר, ר' (1984). הטלוויזיה ומקומה בין עיסוקי שעות הפנאי. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 39: 137-158,

שנלר, ר' (1984). אמפתיה ותקשורת במפגש הבין-תרבותי. חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית , ה' (4): 299-316

שנלר, ר' (1983). הערות על הדיאטה של שעות פנאי (הנוער הישראלי). אותות , 51: 13, 34

שנלר, ר' (1983). הרהורים על האימפריאליזם התרבותי של הטלויזיה. אותות , 53: 7, 21

שנלר, ר' (1981). הדרכת נוער לצפייה ביקורתית ובררנית בטלוויזיה. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 30: 47-58

שנלר, ר' (1981). "ומלכותו בכל משלה" (הבשורה שבספר יונה). שמעתין , י"ח (63): 50-54

שנלר, ר' (1980). הנוער הדתי כצרכן שידורי הטלביזיה הישראלית. חוות דעת , 13: 23-36

שנלר, ר' (1980). ראית - תאמין! בשדה חמ"ד , כ"ד: 172-178

שנלר, ר' (1980). אימוני הוראה בטלוויזיה במעגל סגור כגורמים בכיווני ההערכה העצמית של פרחי הוראה (בעקבות ניסוי). החינוך: רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה , נ"ב: 307-313

שנלר, ר' (1979). משמעותם החברתית של דפוסי הצפייה בטלוויזיה בנוער הישראלי. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 23: 5-38

שנלר, ר' (1979). תרומתה של הוראה רב-אמצעית (מולטי מדיאלית) ללימודי היהדות. נתיבות לחינוך ולתרבות תורניים בתפוצות, 15, 196-223

שנלר, ר' (1978). צמיחתו והתפתחותו של חינוך הבנות ב"עדה החרדית". בתוך י"ד. גילת וא' שטרן (עורכים). מכתם לדוד : ספר זכרון הרב דוד אוקס ז"ל <תרס"ה-תשל"ה>. (עמ' 321-341). רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן