התפתחות ההבנה של פתגמים כפונקציה של חשיבה אנלוגית, חשיבה מטפורית ויכולת מילולית בקרב ילדי גן חובה וכיתה א’