היית ביום הפתוח ועדיין יש שאלות? לא הצלחת להגיע? הזדמנות נוספת "שניפגש" בהפקולטה לחינוך