פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי 77-869-01 מנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית: מתיאוריה למעשה

שם ומספר הקורסמנהיגות ועיצוב מדיניות חינוכית: מתיאוריה     

     למעשה (869)

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

שעת קבלה : יום ב'   16:00-17:00 בתיאום מראש באמצעות המייל shapiro4@biu.ac.il

 

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים:    תשפ"ב         סמסטר:  שנתי          היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:   http://lemida.biu.ac.il       

 

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס המרכזית להבהיר את הזיקה בין תיאוריות ומחקרים במנהל החינוך לבין ההתנסות המעשית. במהלך הקורס, הסטודנטים ילמדו להתמודד עם הצרכים והקשיים המתעוררים בשנים הראשונות במסגרות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, תוך בחינת הפערים בין המדיניות המוצהרת לבין המדיניות בפועל. בתום הקורס, הסטודנטים ישפרו מיומנויות מנהיגות  ומיומנויות תקשורת תוך סימולציות ולמידת עמיתים.

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

 

פיתוח מנהיגות חינוכית מצריך שילוב של חשיבה חדשנית מחד ועיצוב מדיניות חינוכית מאידך.  הקורס מבוסס על ההנחה שעל המנהיג החינוכי לפעול לאור חזון מעמיק ומעשי, לפיתוח אנשי חינוך והעצמתם, תוך שילוב בין תיאוריה מבוססת לעשייה אפקטיבית סביב: עיצוב החזון החינוכי והניהולי, הנהגת תהליכי חינוך, עיצוב מדיניות חינוכית, הנהגת צוותים, ניהול הקשרים בין הארגון החינוכי לקהילה. 

 

מהלך השיעורים:

הסדנא מבוססת על למידת עמיתים דרך סימולציות חינוכיות במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים במעבדה למדיה בליווי טכנאי צילום. במהלך המפגשים הסטודנטים דנים באירועים אתיים קריטיים, תוך משחק תפקידים, ותחקורם באמצעי מדיה חדשניים. לכל המפגשים יוזמנו קובעי מדיניות ומנהלי בתי ספר להצגת התפתחותם המקצועית ולסיוע בתחקירים מזווית מבטם.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

 

מבוא: סימולציות-יתרונות וחסרונות

Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs. Teaching and Teacher Education, 33, 1-12.

 

3

 

מהו אירוע קריטי?

Shapira-Lishchinsky, O. (2011). Teachers' critical incidents: Ethical dilemmas in teaching practice. Teaching and Teacher Education, 27(3), 648-656.

 

4

 

סדנת כתיבת תרחישים כולל מסלולי if-then לקידום חוסן

Peixoto, F., Silva, J. C., Pipa, J., Wosnitza, M., & Mansfield, C. (2020). The multidimensional teachers’ resilience scale: Validation for Portuguese teachersJournal of Psychoeducational Assessment, 38(3), 402-408.

 

5

 

המשך:

סדנת כתיבת תרחישים כולל מסלולי if-then לקידום חוסן

Mishra, P., & McDonald, K. (2017). Career resilience: An integrated review of the empirical literatureHuman Resource Development Review16(3), 207-234.

6

 

סימולציות ככלי לפיתוח מנהיגות אותנטית-פיתוח גישה חוצה גבולות פרופסיה

Shapira-Lishchinsky, O. (2019). Toward developing authentic leadership: Team-Based Simulations. Journal of School Leadership, 24, 979-1013.

 

 

7

 

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות:

סימולציות במעבדה

שפירא-לשצ'ינסקי, אw. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 129-131. (חינוך; E371.1 שפי.את תשע"ז וטקסט מלא)

8

 

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות:

סימולציות online

 

9

 

סימולציות ככלי לפיתוח חוסן

Salas, E., Wildman, J. L., & Piccolo, R. F. (2009). Using simulation-based training to enhance management education. Academy of Management Learning and Education,

8(4), 559-573.

10

 

סימולציות ככלי לפיתוח אסטרטגיות מנהיגות

Shapira-Lishchinsky, O. (2015). Simulation-based constructivist approach for education leaders. Educational Management Administration & Leadership, 43(6), 972-988.

 

11

 

הפערים שבין מדיניות מוצהרת לבין מדיניות בפועל: סימולציה במעבדה

Shapira-Lishchinsky, O.  & Gilat, I. Z. (2015).  Official Policies' and 'Teachers' Tendency to Act': Exploring the Discrepancies in Teachers' Perceptions. Education Policy Analysis Archives, 23(82), 1-20.

12

 

סימולציות לקידום חוסן

 

13

 

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות

 

14

 

סיכום

 

סמס' ב'

 

 

1-3

 

 

הפערים שבין מדיניות מוצהרת לבין מדיניות בפועל

Shapira-Lishchinsky, O.  & Gilat, I. Z. (2015).  Official Policies' and 'Teachers' Tendency to Act': Exploring the Discrepancies in Teachers' Perceptions. Education Policy Analysis Archives, 23(82), 1-20.

4-8

 

 

 

סימולציות ותחקיר עבור האירועים שפותחו ע"י הסטודנטים

בנושא מדיניות חינוכית

במסגרות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות

Bourke, K., & O'Neill, J. (2009). Professionnal development for ethical teaching. New Zealand Annual Review of Education, 18, 107-122.

 

 

9

 

שיח חופשי עם קובעי מדיניות

 

10

 

שיח חופשי עם מנהלי מערכות חינוך לא פורמליים

 

11

 

 

סימולציות ותחקיר בהשתתפות אורח (מנהיג חינוכי)

 

12

 

סימולציות ותחקיר בהשתתפות אורח (מנהיג חינוכי)

 

13

 

מפגש הרצאת אורח

 

14

מפגש סיום

 

הערה: יתכנו שינויים במועדים ובמאפייני התכנים בהתאם לנסיבות. 

ג. דרישות קדם:

אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל 20% הרצאות בסמסטר ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

לא יתקבלו עבודות באיחור.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

בניית נושא לסימולציה בכיתה                                                                       ( 20%)

 

השתתפות בסימולציות וחקר אירועים                                                          (20%)

 

עבודה סופית                                                                                                  (60%)    

 

ו. ביבליוגרפיה:

החומר המופיע בטבלת הסילבוס מחייב לעבודה הסופית.

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Leadership and policy: Team-based –Simulations

 

מסר

 

https://www.msr.org.il/TV_2010

https://www.msr.org.il/TV_2011

https://vimeo.com/128784133

 

מרכז הלב: הדרכה

https://halev-biu.org.il/videos/

 

 

חוסן אנשי חינוך:

https://ortov.ort.org.il/chadar-morim-chacham/

חוסן אנשי בריאות:

https://hospitals.clalit.co.il/carmel/he/News-Articles/Pages/employees-mental-resilience.aspx

 

ארוע הרוורד:

https://communities.gse.harvard.edu/EdEthicsOnline/s/case-1-0

מידע לארוע וואסאפ:

https://www.workrights.co.il/%D7%9C%D7%A7%D7%97%D7%AA-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94