דר' יניב אפרתי 7788401 ז-מין? ? מיניות מתבגרים במרחב הוירטואלי

תאריך עדכון: __________

שם מחלקה:

שם ומספר הקורס:

ז-מין? - מיניות מתבגרים במרחב הוירטואלי

שם הקורס באנגלית:

Up? Adolescent sexuality in a virtual landscape

 

שם המרצה: דר' יניב אפרתי

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים:    תשפ"ב                  סמסטר:                             היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  מודל        

 

  • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות הקורס

• הכרתן של עמדות אישיות של המשתתפים בנושא מיניות האדם והשפעתם על ההנחיה.

• עיבוד רגשי וחוויתי של נושאים מגוונים הקשורים במיניות האדם

• רכישת ידע תאורטי רחב במגוון נושאים על מיניות האדם.

• רכישת כלים לבניית סדנאות בתחום המיניות בנושאים הרלוונטיים לילדים ובני הנוער.

• רכישת דרכים לניהול שיח מיטבי מצמיח בנושא מיניות עם ילדים ובני נוער.

 

תוצרי למידה

בסיומו של קורס זה הסטודנט/ית ידע/יהיה מסוגל:

  1. לזהות את האתגרים החדשים על מיניותם של המתבגרים/ות עם כניסתו של המרחב הווירטואלי
  2. הסטודנטים/יות יוכלו לאפשר למתבגרים/ות לזהות את התפתחותם המינית באופן בריא ונכון.
  3. להנחות את המתבגרים/ות להפעיל מיומנויות מותאמות בגיל ההתבגרות בנושא המיניות לאור כניסתו של המרחב הווירטואלי. 

 

ב. תוכן הקורס:

התמורות שחלו בשנים האחרונות עם כניסתו של המרחב הוירטואלי לחיינו העצימו את הצורך שלנו כהורים וא/נשי חינוך להתמודד בנושאים שונים העוסקים במיניותם של ילדים ומתבגרים. למשל, סקסואליזציה מוקדמת בקרב מתבגרים, פורנוגרפיה, פגיעות מיניות ועוד. כחלק מדרישות אלו, מיומנות חינוכית-טיפולית מכוונת גיל ההתבגרות והתפתחותם המינית תהווה מצרך חשוב.

הקורס מיועד להקנות לסטודנטים/יות היכרות בסיסית עם מאפיינים מבניים, התפתחותיים ותהליכיים של נושא המיניות בקרב מתבגרים.

הקורס יעסוק במיניות ילדים ומתבגרים מפרספקטיבות שונות, כחלק אינטגראלי של ההתפתחות בגיל ההתבגרות. התנהגות מינית של המתבגר מושפעת לא רק באופן אובייקטיבי מהתפתחותו הפיזיולוגית והפסיכולוגית, אלא גם מתפיסה סובייקטיבית של המיניות. נסקור תיאוריות שונות המנסות להסביר תופעות של התנהגות מינית בריאה ופתולוגית, ההולכת וגוברת בקרב בני נוער ככלל ובקרב אוכלוסיות שונות בפרט.

 

מהלך השיעורים: שיעור פרונטאלי תוך שימוש בטכנולוגיה ועזרים דיגיטליים נוספים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1+2

מבוא והגדרה למיניות

 

 

3

גיל ההתבגרות והתפתחות מינית תקינה בקרב ילדים ומתבגרים

 

 

4

מרחב פורנוגרפי בעידן ווירטואלי ומיניות אונליין

 

 

5

התנהגות מינית קומפולסיבית

 

 

6

פראפיליות מיניות

 

 

7

פגיעות ומוגנות מינית

 

 

8

דימוי עצמי גופני ומיניות

 

 

9

זהות מינית

 

 

10+11

שיח מיטבי בנושא מיניות- מודל אקולוגי

 

 

12-14

תוכניות למיניות בריאה

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות קדם.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  1. קריאה שוטפת של הפריטים הביבליוגרפיים הרלוונטיים לקראת כל שיעור. הפריטים לקריאת חובה בשיעורים מסומנים ב-[*]. 
  2. צפייה בסרטונים המלווים את הקורס
  3. בסיום הסמסטר תתקיים בחינת סיכום מקיפה על כל החומר שנלמד בשיעורים.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

בחינה - 100%.

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

שיעור 1+2- מבוא והגדרה למיניות

Hargons, C., Mosley, D. V., & Stevens-Watkins, D. (2017). Studying sex: A content analysis of sexuality research in counseling psychologyThe Counseling Psychologist45(4), 528-546.

World Health Organization (2006). Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28–31 January 2002, Geneva. Geneva: World Health Organization, 2006 (http://www.who.int/reproductivehealth/topics/gender_rights/defining_sex…, accessed 11 June 2021).

שיעור 3- גיל ההתבגרות והתפתחות מינית תקינה בקרב ילדים ומתבגרים

*Efrati, Y. (2019). Normal Versus Abnormal Sexual Behavior in Adolescents. Psychiatric Times. 36 (12), pp. 9,14.

O’sullivan, L., & Thompson, A. (2014). Sexuality in adolescence. In D. L. Tolman, L. Deborah, L. M. Diamond, J. A. Bauermeister, W. H. George, J. G. Pfaus, & L. M. Ward (Eds.), APA handbook of sexuality and psychology, Vol. 1: Person-based approaches. APA handbooks in psychology (pp. 433–486). Washington, DC: American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/14193-015

Mesman, G. R., Harper, S. L., Edge, N. A., Brandt, T. W., & Pemberton, J. L. (2019). Problematic Sexual Behavior in ChildrenJournal of pediatric health care: official publication of National Association of Pediatric Nurse Associates & Practitioners33(3), 323–331.

שיעור 4- מרחב פורנוגרפי בעידן ווירטואלי ומיניות אונליין

Efrati, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2020). Are adolescents who consume pornography different from those who engaged in online sexual activities? Children and Youth Services Review, 111.‪ https://doi.‪org/10.‪1016/j.‪childyouth.‪2020.‪104843

Efrati, Y. (2020). Problematic and non-problematic pornography use and compulsive sexual behaviors among understudied populations : Children and adolescents. Current Addicton Reports, 7,68–75.

*Efrati, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2019). The use of online pornography as compensation for loneliness and lack of social ties among Israeli adolescents. Psychological Reports, 122(5), 1865–1882

שיעור  5- התנהגות מינית קומפולסיבית

Efrati, Y., & Gola, M. (2018). Understanding and predicting profiles of compulsive sexual behavior among adolescents. Journal of Behavioral Addictions,7(4), 1004–1014.

Efrati, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2021). Adolescents who solely engage in online sexual experiences are at higher risk for compulsive sexual behavior. Addictive Behaviors. 2021;118.‪ doi:10.‪1016/j.‪addbeh.‪2021.‪106874

שיעור 6- פראפיליות ועבריינות מיניות

Joyal, C. C. (2018). Controversies in the Definition of ParaphiliaThe journal of sexual medicine15(10), 1378-1380.

Di Lorenzo, G., Gorea, F., Longo, L., Ribolsi, M. (2018). Paraphilia and Paraphilic Disorders. In: Jannini, E., Siracusano, A. (eds) Sexual Dysfunctions in Mentally Ill Patients. Trends in Andrology and Sexual Medicine. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-68306-5_18 לא זמין למנויי בר אילן

שיעור 7- פגיעות ומוגנות מינית

*לב-ויזל, ר' ואיזיקוביץ', צ' (2016). אלימות כלפי ילדים ובני נוער בישראל: בין שכיחות לדיווח. גורמים מעודדים מול גורמים מעכבים דיווח. דו"ח מחקר למשרד החינוך. חיפה: אוניברסיטת חיפה וטראינה טכנולוגיות בע"מ.

Lev-Wiesel, R., Eisikovits, Z., First, M., Gottfried, R., & Mehlhausen, D. (2018). Prevalence of child maltreatment in Israel: A national epidemiological studyJournal of Child & Adolescent Trauma11(2), 141-150.

שיעור 8- דימוי עצמי גופני ומיניות

Mattebo, M., Larsson, M., Tydén, T., Olsson, T., & Hggström-Nordin, E. (2012). Hercules and Barbie? reflections on the influence of pornography and its spread in the media and society in groups of adolescents in Sweden. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, 17(1), 40–49

Paslakis, G., Chiclana Actis, C., & Mestre-Bach, G. (2020). Associations between pornography exposure, body image and sexual body image: A systematic review. Journal of Health Psychology. 27(3)‪, 743–760.‪ https://doi.‪org/10.‪1177/1359105320967085

שיעור 9- זהות מינית

ע', קמה, (2014). 'קווים לדמותו של שדה-המחקר הלהט"בי בישראל'  ,סוציולוגיה ישראלית, טו(2), 241-261.

שיעור 10+11- שיח מיטבי בנושא מיניות- מודל אקולוגי

Boniel-Nissim, M., Efrati., Y, & Dolev-Cohen, M. (2020). Parental mediation regarding children's pornography exposure : The role of parenting style, protection motivation and gender. Journal of Sex Research, 57 (1), 42-51

Efrati, Y., & Boniel-Nissim, M. (2021). Parents’ psychopathology promotes the adoption of ineffective pornography-related parenting mediation strategies. Journal of Sex & Marital Therapy, 47(2), 117-129.

Rogers, A. A., Ha, T., Stormshak, E. A., & Dishion, T. J. (2015). Quality of parent–adolescent conversations about sex and adolescent sexual behavior: An observational study. Journal of Adolescent Health, 57(2), 174–178.

שיעור 12+14- תוכניות למיניות בריאה

Wood, J., McKay, A., Wentland, J., & Byers, S. E. (2021). Attitudes towards sexual health education in schools: A national survey of parents in CanadaThe Canadian Journal of Human Sexuality30(1), 39-55.

Rabbitte, M., & Enriquez, M. (2019). The role of policy on sexual health education in schoolsThe Journal of School Nursing35(1), 27-38.