פרופ' עדן סיגל 79-8434-01 שילוב טכנולוגיות בהוראה בחינוך המיוחד

שילוב טכנולוגיות בהוראה בחינוך המיוחד 798434-01

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:    תשפ"ג                  סמסטר:    ב'                      היקף שעות:  1

 

א. מטרות הקורס:

  • הקניית ידע תיאורטי ומעשי לשילוב הטכנולוגיה בחינוך המיוחד
  • הכשרת הסטודנט לעבודה משולבת טכנולוגיה
  • הקניית מיומנויות שימוש במחשב ככלי עזר למורה ולתלמיד
  • הכרת טכנולוגיה מסייעת
  • בניית לומדה לילדים עם צרכים מיוחדים

 

ב. תוכן הקורס:

הסדנה תקנה למשתתפים ידע תיאורטי ומעשי לגבי שילוב הטכנולוגיה בכלל והמחשב בפרט בתהליך ההוראה והטיפול באוכלוסיות שונות של החינוך המיוחד. בנוסף, נלמד ונדגיש את יתרונות האייפד לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים.

מטרת הסדנה להכשיר את הסטודנט לשלב בעבודתו כלים ממוחשבים תוך התמקדות בתכנון, ביצוע והערכה של פעילויות, בהתאם לרמתו של התלמיד וצרכיו הייחודיים.

בסדנה נפתח מיומנויות שימוש במחשב ככלי עזר למורה ולתלמיד, נקנה לסטודנט מיומנויות מתוקשבות, ונכיר את התחום הרחב של הטכנולוגיה המסייעת. כמו כן, נשתמש באינטרנט כמאגר מידע לכלים ממוחשבים קיימים או מסייעים לשימוש הסטודנט ושילובם בתהליכי הוראה ולמידה.

הקורס ילווה בחלקו באייפד לכל זוג סטודנטים, נדגים ונשתמש בכלים ויישומים בעלי פוטנציאל להשבחת תהליכי ההוראה והלמידה של ילדים עם צרכים מיוחדים.

    מהלך השיעורים:

הרצאות, דיונים, הדגמות, למידת עמיתים, למידה ממוחשבת ומתוקשבת. הסדנה נערכת במעבדת מחשבים.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מבוא- מחשבים בחינוך המיוחד- גישות וסקירה

 

2

בניית לומדה- עקרונות בסיס והדגמות

 

3

בניית לומדה- תכונות מתקדמות

 

4

חיפוש מידע לא טקסטואלי

 

5

השימוש באייפד באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

6

השימוש באייפד באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

7

השימוש במחשב באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

8

נגישות במחשב ובאייפד

נגישות ישראל

9

נגישות במחשב

 

10

טכנולוגיה מסייעת

חצרוני (2007)

11

טכנולוגיה מסייעת

 

12

הצגת הלומדה

 

13

הצגת הלומדה

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: הכרות בסיסית של Office ואינטרנט

 

 דרישות:

  1. בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את העבודה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
  2. השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים (יש להביא מידי שיעור DiskOnKey).
  3. פיתוח לומדה לילדים עם צרכים מיוחדים במחשב או באייפד, הערכתה והצגתה בפני הכיתה.
  4. המרצה מקבלת קהל בחדר 412 בתאום מראש בדואל sigal.eden@biu.ac.il

 

מרכיבי הציון הסופי:

פעילות בכיתה ועבודה 100%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך.  בתוך ש. רייטר, י. לייזר,  ג. אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, (עמ' 321-356). חיפה: אחוה. (חינוך E371.9046 שלו.לו תשס"ז)

 

עדן, ס' (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך: ט. מוסט וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים, כרך ב' (עמ' 383-346). הוצאת מכון מופ"ת. (חינוך 371.912 חנו.וש תשע"ד)

נגישות ישראל (2006) www.nagish.org.il

Bakker, M., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2015). Effects of mathematics computer games on special education students' multiplicative reasoning ability. British Journal of Educational Technology47(4)‪, 633–648.‪ https://doi.‪org/10.‪1111/bjet.‪12249

Brainin, E., Shamir, A., & Eden, S. (2022). Promoting spatial language and ability among SLD Children: Can robot programming make a difference? Journal of Educational Computing Research. https://doi.org/10.1177/07356331221083224

Cheng, S.C. & Lai, C.L. (2019). Facilitating learning for students with special needs: a review of technology-supported special education studies. Journal of Computers in Education, 7(2)‪, 131–153.‪ https://doi.‪org/10.‪1007/s40692-019-00150-8

Eden, S. (2020). Technology Makes Things Possible: Improving the Abilities of Deaf and Hard-of-Hearing Children with Advanced Technologies. In M. Marchark (Ed.). The Oxford Handbook of Deaf Studies in Learning and Cognition. Oxford University Press (p. 407-425).

Eden, S. & Betzer, M. (2011). Three-dimensions vs. two-dimensions intervention programs: the effect on the mediation level and behavioral aspects of children with intellectual disability. European Journal of Special Needs Education, 26(3), 337-353.  http://dx.‪ doi.‪org/10.‪1080/08856257.‪2011.‪593827

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. http://dx. doi.org/10.1007/s10639-015-9462-9

Istenic Starcic, A. & Bagon, S. (2013). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011. British Journal of Educational Technology, 45(2), 202-230. https://doi.‪org/10.‪1111/bjet.‪12086

 

שם באנגלית:

Integrating technologies in teaching special education