תרומתה של התנסות סימולטיבית להכשרת רבני בתי ספר ור"מים לעבודה עם תלמידים במצבי קונפליקט

מחבר
יבלון, י' ב'


קידום רווחתם של תלמידים הוא אתגר מהותי במערכות חינוך בארץ ובעולם . תלמידים רבים חווים מצוקה בתחומי חיים שונים ( World Health Organization, 2016 ) וזקוקים לסיוע, לתמיכה ולהדרכה בהתמודדות עם מגוון קשיים . צורך זה נותר לא פעם ללא מענה, שכן המורים אינם מבחינים בתלמידים הזקוקים לעזרה, והתלמידים מתקשים לפנות לעזרה ( 2017 Yablon, ) . יתרה מזו, אף שתחום העזרה הרוחנית ( pastoral care ) הוא אחד התחומים המתפתחים במתן סיוע ותמיכה לתלמידים בבית הספר, ולמרות העובדה שבבתי ספר רבים בישראל מכהנים זה שנים רבות רבני בית ספר, ובמסגרות חינוך דתיות פועלים ר"מים המשמשים מחנכי כיתה – תחום זה זוכה להתייחסות מעטה בלבד בתהליכי ההכשרה . מחקר זה מתמקד ברבני בתי ספר ובר"מים ובתרומתה של התנסות סימולטיבית בחינוך לקידום יכולותיהם לעבוד עם תלמידים במצבי קונפליקט

 

יבלון, י"ב, אילוז, ש', והרשקוביץ, ש' (2022). תרומתה של התנסות סימולטיבית להכשרת רבני בתי ספר ור"מים לעבודה עם תלמידים במצבי קונפליקט. בתוך י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 209-222). מכון מופ"ת. 

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022