קונפליקט כהזדמנות ללמידה בתהליכי הכשרה: מרכזיותו של השימוש בקונפליקט בסדנאות סימולציה

מחבר
הולמבי, ש' מ'


פרק זה נועד לספק את הבסיס התאורטי והיישומי להצבת העיסוק בקונפליקט במוקד ההתנסות הסימולטיבית בחינוך . ההנחה העומדת בבסיס הפרק היא שהכשרת אנשי חינוך ששמה לה למטרה לטפח בקרבם את הידע, את התכונות ואת הכישורים המשמשים להתמודדות בונה עם קונפליקט, היא בעלת חשיבות מעשית, התפתחותית ונורמטיבית ( Coleman, 2018 a ; Johnson & Johnson, Malm & Löfgren, 2007 ; 2009 ) . מרכזיותו של הקונפליקט בהתנסות הסימולטיבית באה לידי ביטוי בשני אופנים : בהיותו מרכיב בסיסי בעבודת אנשי חינוך והוראה ובהיותו מתודה מתאימה במיוחד ללמידה התנסותית ( experiential learning ) . אופנים אלה יתוארו בפרק זה .

 

הולמבי, ש"מ, ויבלון י"ב (2022). קונפליקט כהזדמנות ללמידה בתהליכי הכשרה: מרכזיותו של השימוש בקונפליקט בסדנאות סימולציה. בתוך י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ. איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 49-60). מכון מופ"ת. 

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022