הקשר בין תפיסות אינדיבידואליות וקולקטיביות של המורים את מנהל בית ספרם כאותנטי בתיווך עמדות עולם העבודה שלהם לבין התנהגויותיהם

מחבר
צמח, ס'

מטרת המחקר היא פיתוח מודל אינטגרטיבי רב ממדי לניבוי התנהגויות
מורים הנתפסות כחיוביות (התנהגות אזרחית) ושליליות (התנהגות לא
נאותה, איחורים) ונטייה לעזוב, באמצעות תפיסת המורה את מנהל בית
הספר כמנהיג אותנטי. המודל נבדק באמצעות תיווך של עמדות ביחס לעולם
העבודה של המורים המתייחסות לזהות מקצועית ושאיפות הקריירה שלהם.
605 מורים המקוננים בתוך 41 בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר
תיכוניים ענו על שאלונים. ניתוח הנתונים התבסס על ניתוח משוואות מבניות
מרובה רמות (SEM Multilevel .)נמצא כי ככל שבית הספר אופיין בתפיסת
מנהיגות מנהל אותנטית גבוהה על ידי המורים, כך הזהות המקצועית של
המורים היתה גבוהה יותר, ונמצאה בקשר שלילי להתנהגות לא נאותה כלפי
עמיתים בבית הספר. בנוסף, ככל שבית הספר אופיין בתפיסת מנהיגות
אותנטית גבוהה, כך שאיפת הקריירה להתמקצעות של המורים הייתה רבה
יותר ונמצאה קשורה בקשר שלילי להתנהגות לא נאותה כלפי הארגון. ייחודו
של המחקר הנוכחי הוא בהשוואת התפיסות הקולקטיביות של המורים
לעומת תפיסותיהם האינדיבידואליות, ממצאי המחקר מדגישים את חשיבותן
של התפיסות הקולקטיביות לעומת התפיסות האינדיבידואליות של המורים
והשפעתם על התנהגויותיהם. עוד נמצא כי מודל המחקר מביא להפחתת
התנהגויות שליליות (CWB) ונטיה לעזיבה אך אינו מחזק התנהגויות חיוביות
(OCB) . תרומה יישומית של המחקר היא בעידוד מנהלים לקידום סטנדרטים
גבוהים של מנהיגות אותנטית, להעלאת הזהות המקצועית ושאיפות הקריירה
של המורים, ולהפחתת ההתנהגות הלא נאותה והכוונה לעזוב בקרב מורים.

תאריך עדכון אחרון : 06/07/2022