English שלחו לחבר

קבלת החלטות

 • פסיג , ד'  (2013)

  פורקוגניטו :המוח העתידי. תל אביב : ידיעות אחרונות.

 • שי, אי וקניאל, ש' (2009)

  השפעת תחום התוכן על הקשר בין מורכבות קוגניטיבית לסובלנות בקרב דתיים וחילונים. מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית , 30, 9-36

 • קליין, י'  (1996)

  ‫ הקשר בין רמת השכלה אקדמית ותחום ההתמחות לבין היכולת הקוגניטיבית בתהליך קבלת החלטות .

  ‬עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 1 (1), 131-146

 • קליין, י'  (1995)

  תהליך קבלת החלטה כתיפקוד קוגניטיבי תלת-כיווני.  ‫ עיונים במינהל ובארגון החינוך, 20, 25-46

 • קניאל, ש' (1994)

  בחירת בית-ספר בידי הורים בתהליך קבלת החלטות. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , ל"ו, 306-327 

 • אופיר, ב ' (1988)

  ‫ שיטות להסקת מסקנות בחינוך ומודלים לקבלת החלטות כלכליות.

   מחשבים בחינוך: רבעון לטכנולוגיה מתקדמת בחינוך , 4-5, 7-11

 • גזיאל, ח' (1981).

  אוטונומיה בקבלת החלטות ציבוריות ברשויות המקומיות בישראל. נתיבי ארגון ומנהל, כב (2), 10-16.