הקתדרא לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו - פרוייקט עוצמות - שילוב אקדמי בין 4 דרגות לבוגרים עם מגבלה קוגנטיבית

קתדרה לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו

רישום לפרוייקט עוצמות

פרקספקט פרוייקט עוצמות

חקר וקידום כושר ההשתנות האנושית, האינטליגנציה והכושר הקוגניטיבי בקרב אנשים בעלי צרכים מיוחדים לאורך מעגל החיים.

מיזם עוצמות" – שילוב אקדמי בן שלושה שלבים לבוגרים  עם רמות קוגניטיביות נמוכות  - רכזת דר שושנה ניסים

רמה א – העשרה אקדמית מותאמת לסטודנטים עם רמה קוגניטיבית נמוכה  עם וללא תסמונת דאון,

רמה ב- שילוב קבוצתי בסמינריון לתואר ראשון

רמה ג – שילוב בקורסים רגילים על בסיס שומע חופשי עם זכות בחינה

קורס מוגבלות

תאריך עדכון אחרון : 08/02/2022