הקתדרא לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו - פרוייקט עוצמות - שילוב אקדמי בין 4 דרגות לבוגרים עם מגבלה קוגנטיבית

קתדרה לחקר וקידום כושר ההשתנות ע"ש מצ'אדו

חקר וקידום כושר ההשתנות האנושית, האינטליגנציה והכושר הקוגניטיבי בקרב אנשים בעלי צרכים מיוחדים לאורך מעגל החיים.

מיזם עוצמות" – שילוב אקדמי בן שלושה שלבים לבוגרים  עם רמות קוגניטיביות נמוכות  - רכזת דר שושנה ניסים

רמה א – העשרה אקדמית מותאמת לסטודנטים עם רמה קוגניטיבית נמוכה  עם וללא תסמונת דאון,

רמה ב- שילוב קבוצתי בסמינריון לתואר ראשון

רמה ג – שילוב בקורסים רגילים על בסיס שומע חופשי עם זכות בחינה