מאמרים של פרופ' פוירשטיין

פוירשטיין, ר', פוירשטיין, ר', פאליק, ל', כגן, ע',יוסף, ל'  וולק, צ' (2014). מניעת הידרדרות מנטלית אצל קשישים בסיכון באמצעות התערבות קוגנטיווית. גדיש: ביטאון לחינוך מבוגרים , 14, 181-189

פוירשטיין, ר' (2009). בפתח הספר: סגנונות קיום: היבטים עיוניים מדעיים וישומיים. מתוך י' רנד וד' שקולניק (עורכים). סגנונות קיום: היבטים עיוניים, מדעיים ויישומיים (עמ' 7-10). תל-אביב : הוצאת מכון מופ"ת

פוירשטיין ר' ופוירשטיין ר' (2005). לקות למידה או למידה לקויה? : "תכונה" קבועה או "מצב" משתנה. ‬בתוך: א' פלדי (עורך). החינוך במבחן הזמן 2 (עמ' 371-382). אבן יהודה : רכס

פוירשטיין, ר' (2004). אמנית "לשם ייחוד". מבוע: ליצירה דתית בספרות, בחברה ובמחשבה , 41, 48-62

פוירשטיין, ר' ופוירשטין, ר' (2002). השפעת הלמידה המתווכת על המתווך.תלפיות: שנתון המכללה , תשס"א-תשס"ב, 179-198

פויירשטיין, ר',פוירשטיין, ר' וקוזולין, א' (2001). הכשרת המורה להוראה ותווך: לקראת גישה דואלית בחינוך. פותחים שערים בהכשרת מורים, י"ט-כ"א, 12 ע"מ 

פוירשטיין ר' (1999). תיאורית יכולת ההשתנות הקוגניטיבית המבנית. מתוך ד' צוריאל, (עורך). התנסות בלמידה מתווכת (עמ' 9-27)קרית ביאליק : אח

פוירשטיין, ר' (1999). אסטרטגיות למידה המסייעות בהתמודדות עם השינויים המתחוללים בעולם. חינוך החשיבה 16-17: 9-11

פוירשטיין, ר' ופוירשטיין, ר' (1999). חינוך לערכים ותיאוריית הלמידה המתווכת. בתוך י'הקלמן (עורך). לזבולון; עיון ומעש - אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר. (עמ' 244-258). ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט, מינהל החינוך הדתי

פוירשטיין, ר', פוירשטיין, ר' ושור, י' (1997). התהליך כתוכן של החינוך. חינוך החשיבה , 11-12, 45-54

פוירשטיין, ר' (1993). הלמידה המתווכת. הד הגן , נ"ח, 135-139

פוירשטיין, ר' (1993). תיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבית המבנית תקציר הרצאה. מניתוק לשילוב, 5, 70-78,

פוירשטיין, ר' פוירשטיין, ש' (1993). התנסות בלמידה מתווכת: סקירה תיאורטית. בשדה חמ"ד ,ל"ו(א'-ב'), 7-50

מינצקר, י', בן שחר, נ' ופוירשטיין, ר' (1993). למידה מתווכת בגיל הרך (מאלף ועד טף, החינוך בגיל הרך). אגרת לחנוך: רבעון לחנוך קיבוצי , 94: 5-10

פוירשטיין, ר' ואגוזי, מ' (1987). התיאוריה של הלמידה המתווכת ומקומה בהכשרת המורים. דפים , 6: 16-34

פוירשטיין, ר' (1985). מטרות המשנה של ההעשרה האינסטרומנטלית (ב'). אגרת לחנוך: רבעון לחנוך קיבוצי , 73: 15-18

פוירשטיין, ר' (1984). העשרה אינסטרומנטלית: בסיס תיאורטי, מטרות וכלים. אגרת לחנוך: רבעון לחנוך קיבוצי , 72: 15-18

פוירשטיין, ר' (1980). התפקיד המיוחד של הפנימייה בשיקום הקוגנטיבי של נוער טעון-טיפוח. בתוך ש' עדיאל, ח' שלום, ומ' אריאלי (עורכים). טיפוח נוער במצוקה וחינוך בפנימייה (עמ' 241-252). תל אביב: צ'ריקובר

‫פוירשטיין, ר' (1971). הטכניקה של הקבוצה הטפולית. יסודות, 62-86.

פוירשטיין, ר' ושלום, ח' (1967). ציוני-דרך לאבחון רמתם השכלית של ילדים מקופחים מבחינה תרבותית וחברתית. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 15(2-3): 174-187

פוירשטיין, ר' ורישל, מ' (1958). פרצפציה וציור אצל הילד הצפון-אפריקאי. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 9(2): 156-162

פוירשטיין, ר' וג'נסן, מ"ר. ההעשרה האינסטרומנטלית : בסיס תיאורטי, מטרות וכלים ‬

פוירשטיין, ר'. שיטת ההעשרה האינסטרומנטלית : תיאוריה וטכניקה. ירושלים : הדסה ויצו-קנדה-המכון למחקר