מאמרים של פרופ' גלנץ

גלנץ, י' (1981). על טיפוח האופי המוסרי מאמר ביקורת. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 30: 151-154, 

גלנץ, י' (1977). מימצאים סוציומטריים; מתוך י. גלנץ "מוקדים בחיי הילד". החינוך המשותף , כ"ו (91): 39-40

גלנץ, י' (1977). פרויד ופיאג'ה - עימות לאור היבטים כלליים, יהודיים וישראליים. החינוך: רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה , מ"ט: 289-308

גלנץ, י' (1976). מהדורה חדשה למקראה על ההתבגרות מאמר ביקורת.  החינוך: רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה , מ"ח (1-2): 104-106

גלנץ, י' (1963). צמיחה שכלית של ילדים קטנים מאמר ביקורת. החינוך: רבעון לדברי פדגוגיה ופסיכולוגיה , ל"ה (2): 180-181

גלנץ, י' (1959). מחקריו של פיאג'ה על החשיבה המתגבשת. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , 10 (1): 15-39