מאמרים של פרופ' ארנד

ארנד, מ' (2006). רש"י הפרשן ורש"י המחנך. מים מדליו , 17: 3-23,

ארנד, מ' (2003). ר' יששכר אהרן (ריכרד ארנד) ז"ל. המעין: מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל , 43 (1): 50-54

ארנד, מ' (2002). פרשנות התנ"ך המסורתית וחקר המקרא המדעי החדיש ומקומם בהוראה. תלפיות: שנתון המכללה , תשס"א-תשס"ב, 110-129

ארנד, מ' (1999). פרשה בחינוך יהודי לא פורמאלי בטרם שואה מאמר ביקורת. מים מדליו, 1998/99, 187-189

ארנד, מ' (1995). בכל דרכיך דעהו מאמר ביקורת. המעין: מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל , ל"ו (ב'): 41-43,

ארנד, מ' (1994). על חינוך דתי לאחר השואה. מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית , 8: 44-49

ארנד, מ' (1993). פירוש רש"י למקרא לאור המחקר המדעי מאמר ביקורת.  סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , קי"ב: קפ"ב-קפ"ח

ארנד, מ' (1992). פירוש רש"י לתורה.מחניים: רבעון למחקר, להגות ולתרבות יהודית , 3: 92-108

ארנד, מ' (1990). טיפוח הקריאה הנכונה. על הפרק: עלון למורים לתנ"ך בבתי הספר הכלליים , 5: 56-67

ארנד, מ' (1990). פרשת ציצית - פרשה שכולה חינוך. שמעתין , כ"ז(100): 45-53

ארנד, מ' (1989). א-ב בטעמי המקרא ובמשמעותם הפרשנית. דוכן: מאסף למוסיקה יהודית ,י"ב: 59-77

ארנד, מ' (1989). פירושי אבן עזרא לתרי עשר... במהדורת סימון מאמר ביקורת. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , ק"ד: רע"ו-רפ"ד

ארנד, מ' (1986). עיוני מקרא ופרשנות מאמר ביקורת. סיני: מאמרים ומחקרים בתורה ובמדעי היהדות , צ"ט: רס"ח-רע"ב

ארנד, מ' (1985). אוצר לעזי רש"י. המעין: מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל , כ"ה (ב'): 53-58 

ארנד, מ' (1984). על בירור דרכנו במדינה (שאלות אחדות בעקבות מלחמת שלום הגליל). המעין: מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל, כ"ד (ב'): 46-49

ארנד, מ' (1982). חקר המקרא והוראת התנ"ך בביה"ס התיכון והערותיו של מנחם כהן. דעות: בטאון האקדמאים הדתיים בישראל, מ"ט: 249-254

ארנד, מ' (1981). בנשמתין חדתין אנדרה נהר. זהות: כתב-עת ליצירה יהודית , א': 210-211

ארנד, מ' (1980). לימוד חכמת הגויים בעיני חכמי ישראל. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 28: 51-62

ארנד, מ' (1980). אמונה וביקורת בהוראת המקרא (הערות דידקטיות על "ביקורת נמוכה" ויחסה להוראת התנ"ך). דעות: בטאון האקדמאים הדתיים בישראל , מ"ח: 184-187

ארנד, מ' (1980). יחס פירושו של ר' יוסף קרא לספר איוב אל פירושו של רש"י. עיוני מקרא ופרשנות, א', 183-207

ארנד, מ' (1979). דיוקים על התורה - כרך דברים מאמר ביקורת. המעין: מוסד יצחק ברייער של פועלי אגודת ישראל , י"ט (ד'): 42-49

ארנד, מ' (1978). פירוש רשב"ם לאיוב? עלי ספר , ה': 25-48

ארנד, מ' (1978). בעיית הפשט בהוראת המקרא. דעות: בטאון האקדמאים הדתיים בישראל , מ"ו: 42-54, 

ארנד, מ' (1977). בחינת הבגרות בתנ"ך כתדריך להוראתו (בעקבות דברים, שהשמיע הרב ד"ר אוקס ז"ל בכנס אנשי חנוך).  שמעתין , י"ד (50): 115-129