תהליכי חשיבה ושיקול דעת בקרב תלמידי תיכון בעקבות לימוד הסתברות בשילוב סימולאציות