סדנאות סימולציה ככלי לפיתוח קוד אתי בקרב מדריכי תעסוקה נתמכת

מחבר
בן עמרם, מ'


בשנת 2008 נכנסה לתוקפה האמנה הבינלאומית לזכויות אדם של האומות המאוחדות ( Convention on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD, 2008 ) , שנועדה להגן על זכויותיהם ועל כבודם של אנשים עם מוגבלות . האמנה היא חלק מהמגמה העולמית לשינוי התפיסה באשר לאנשים עם מוגבלות ולהכרה בהיותם חברים שווים בחברה . האגודה האמריקאית למוגבלות שכלית והתפתחותית הגדירה מוגבלות שכלית כך : " [ . . . ] מוגבלות משמעותית בתפקוד השכלי ובהתנהגות המסתגלת כפי שהם באים לידי ביטוי במיומנויות תפיסתיות, חברתיות ומעשיות" ( American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, 2011, p . 105 ) . מארלס ועמיתיו ( 2018 , . Merrells et al ) טוענים כי כ - % 5 . 0 מאוכלוסיית העולם הם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ברמות תפקוד שונות המצריכות תמיכה וליווי לאורך כל החיים . קרוליו - פריטאס וסטאטי ( Carvalho - Freitas Stathi, 2017 & ) טוענים כי בקרב כלל הציבור רווחות דעות קדומות לא מעטות באשר לאנשים עם מוגבלות ולתפקודם התעסוקתי . בפרק זה נדון בדילמות אתיות הנוגעות לתעסוקה נתמכת שמטרתה לשלב אנשים עם מוגבלות באופן מיטבי בעולם העבודה .

 

בן עמרם, מ', ושפירא-לשצ'ינסקי, א' (2022). סדנאות סימולציה ככלי לפיתוח קוד אתי בקרב מדריכי תעסוקה נתמכת. בתוך י.ב., יבלון, ש., אילוז, ומ., איזנהמר (עורכים). התנסות סימולטיבית בהוראה ולמידה: היבטים תיאורטיים ומחקריים (עמ' 167-185). מכון מופ"ת.  

תאריך עדכון אחרון : 18/07/2022