הקשר שבין השימוש בסימולציות ככלי מקדם למידה לבין הכוונה עצמית בלמידה (SRL) בהקשרים בינאישיים בקרב מורים מתמחים