תזות ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2017 השפעת התנהגות אימהות על יכולות תכנון תנועה של פעוטות עם וללא ליקוי בעיבוד חושי באינטראקציה עם ילדן MA דוד, עדי פרופ' אסתר עדי-יפה
ד"ר נורית יגרמן
2017 הבדלים בהתנהגות אמהית באינטראקציית אם-פעוט בין אמהות לפעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי לבין אמהות לפעוטות עם התפתחות תקינה MA פינטו, רוית ד"ר נורית יגרמן
פרופ' אסתר עדי-יפה
2017 תצפית על יכולות הקשב של פעוטות בעת אינטרקציית אם-ילד, בקרב פעוטות עם ליקוי בעיבוד חושי וויסות עצמי ובהשוואה לפעוטות עם התפתחות תקינה MA קרבלניק, ימית ד"ר נורית יגרמן
פרופ' אסתר עדי-יפה
2015 התערבות קבוצתית לקידום יכולות התיווך של אמהות : ההשפעה על איכות האינטראקציה אם-ילד ועל הדימוי העצמי האמהי MA אברוצקי, ענת ד"ר אריאלה וניאל
ד"ר נורית יגרמן
פרופ' קליין פנינה