מסעם לפולין של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית - משלחת "השחר"