הקשר בין מוחצנות ורגישות לדחייה חברתית, לפגיעה עצמית שאינה אובדנית