דמותו של המורה המשמעותי כפי שהיא נתפסת בקרב נערות דתיות בגילאי תיכון