תפקיד הויסות הרגשי בקשר שבין תסמיני דיכאון לפגיעה עצמית לא אובדנית