ד"ר ארדרייך איריס 79-505-05 ניווט כיתה ופתרון בעיות משמעת

קורס מס. 79-505-05 :  ניווט כיתה ופתרון בעיות משמעת

ד"ר איריס ארדרייך

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:  תשע"ח                   סמסטר:    ב'                 היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר איריס ארדרייך

 

מועד: ס"ב: יום שני  18:00 – 20:00

 

א. מטרות הקורס:

  • הסטודנט יכיר דרכים להתמודד באופן יעיל עם מערכת היחסים היום-יומית בינו לבין  התלמידים ; מהותה של הסמכות החינוכית ושימוש בסמכות.
  • הסטודנט יכיר את מקורות הכוח והסמכות שלו בעיני עצמו ובעיני תלמידיו.
  • הסטודנט יתוודע לגישות המסייעות להפחתה בהיקף בעיות המשמעת, בעיות בכרסום הסמכות והתנהגויות חריגות בקרב תלמידים וכלפי מורים.
  • הקורס יילמד בגישת modeling –יישום מעשי של טכניקות ההוראה תוך כדי למידה; משחקי תפקידים והפיכת כיתת הלימוד למדגם מייצג של שיעור.

 

ב. תוכן הקורס:

    מהלך השיעורים - תכנית הוראה מפורטת:

 

מס' השיעור

נושא השיעור וטכניקות פעולה

 

1- 2

* המורה האלוף (למוב); מהו המורה הטוב; מאפיינים ומודלים של המורה הטוב;עשרת הדיברות לדיאלוג בין מורה לתלמיד; מהו המורה המשפיע

סמכות היררכית וחינוכית וכיצד ליצור סמכות חינוכית

 

3- 5

*משמעת – סוגים, בעיות וטכניקות לטיפול בנושא; יעדי המשמעת והדיון במושג עונש; מה משמעות עונש - יתרונות וחסרונות של ענישה;

השעייה: יתרונותיה וחסרונותיה. ההבדלים בין משמעת לענישה; הוצאת תלמיד מהכיתה-חסרונות ויתרונות, מכשולים ובעיות

*סוגי שיחות עם תלמידים: -עידוד , בירור, משמעת ונזיפה (דגש על שיחת משמעת) כוח וסמכות; ווכחנות; אבחנה בין סוגי התנהגויות לא רצויות; הבדלים בין משתנים פנימיים למשתנים חיצוניים;

יתרונותיה של תקשורת לא מילולית בפתרון בעיות משמעת; הזדהות והשלכה

הבדל בין חיזוק לעונש וכיצד לחזק תלמיד

 

 

5- 7

*מהי הוראה תומכת ומה יוצר אותה *כיצד לנהל כיתה- סדר פעולות; *מטרות החינוך וכיצד ליישמן; תיאוריית הייחוס, 'עדת הזאבים'

*סוגי היררכיות בדגש על היררכיה חינוכית ודרכים ליצירתה

 

9 - 11

*מוטיבציה –סוגים וכיצד לעורר מוטיבציה

*עידוד וחיזוק-הבדלים, יתרונות וחסרונות

תיכון הזדמנות שנייה – "ברנקו וייס".

 יחסי הורים-מורים . סרטונים וכלים איך לדבר עם הורים: שיחות טלפוניות ומפגשים

 

 

 

 

13-12

*אלימות – סמויה וגלויה - דרכי הטיפול באלימות; הבעיות הקיימות בתוכניות למיגור האלימות

* טיפוסי מורים מתוך סרטים  – דיון בקטעים מתוך סרטונים

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין  (חובה לתעודת הוראה)

 

חובות ומטלות:

  • נוכחות פעילה בקורס כתנאי לגשת לבחינה. יותר מ- 3 חיסורים משך הקורס לא ניתן לגשת למבחן.
  • בחינה (100%) – ניתוח סיטואציות עפ"י הנלמד בקורס + חומר קריאת חובה כמפורט ברשימה הביבליוגרפית המצ"ב

 

ד. ביבליוגרפיה:

  • קריאת חובה – פריטים מסומנים בעברית . חומר מחייב לבחינה. 

 

אורן, י' (1993). המחנך וחברת הכתה. ראשון לציון: יחד. (רשות: עמ' 36-20) (218181) (חינוך 371.1024 ארן)     

ארליך-רון, ר' וכהן-ג'וור, א' (2003). איתי או בלעדי העולם אינו אותו עולם – ואני המורה. ישראל: המחבר. (עמ' 17-15, 34-27, 52-49, 59-58, 71-68, 143-140 – 1177781)

בנש"ק, א' (1977). התלמיד הבעייתי. תל-אביב: אוצר המורה. (רשות: עמ' 92-81) (248205) (חינוך 370.15  תלמ)

ברומברגר, א' (תשנ"ד). אלימות ובעיות משמעת בביה"ס. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (258918) (מידענות 371.58 אלי) 

ברט, א' ושויצקי, צ' (2000). צמתים בדרך - מודל לפתרון בעיות בכיתה. תל אביב: כליל ומופ"ת. (454100) (חינוך371.1024  ברט)

גינות, ח' (1978).  בין הורים למורים.  תל אביב: עם עובד. (0120682) (חינוך 371.103 גנו)

גרוסמן, ד' (1986). ילדים בעייתיים בכיתות רגילות. תל אביב: צ'ריקובר. (000052345) (חינוך 371.9046 גרו) 

דליות, מ' (תשס"ח). אין ילדים רעים. תל אביב: קשת. (001210712)  (חינוך 649.1  דלי)                 

הורביץ, ת' (תש"ס). אלימות כתופעה אנטי חברתית – תיאוריה ומעשה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (רשות: עמ' 42-40, 69-62) (2423010) (חינוך 303.6  הור)

הטי, ג' (2012). למידה נראית למורים. מאנגלית: א. צוקרמן. ת"א: ידיעות אחרונות, קרן טראמפ ומכון ברנקו וייס. חובה: עמ' 39-32, 57-41, 81-87 (002424042)

וגנר, ל', ודוד, ד' (2002). התמודדות עם בעיות התנהגות בקרב תלמידים, חוברת הדרכה לעובדים במערכת החינוך.משרד החינוך.מתי"א.רחובות (אין בבר אילן)

ויקוף, ג' יונל, ב' (תשס"ב). לחנך בלי צעקות ובלי מכות: פתרונות מעשיים לבעיות ההתנהגות האופייניות ביותר אצל ילדים(תרגום: א' ברוורמן). תל אביב: מטר. (000544451) (חינוך 649.64  ויק.)

חטיבה, נ' (2003). תהליכי הוראה בכיתה. תל אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה. (רשות: עמ' 326-316, 338-329) (000572256) (חינוך 371.1  חטי)

חטיבה, נ' (2015).  מה אומר המחקר על הוראה טובה והמורה המצטיין. הוראה באקדמיה ,5, 42-61. (001208320)

טרופר, ח' (2013). מקום בעולם: מחשבות על חינוך. תל אביב: ידיעות אחרונות. (002360464) (חינוך E370.114 טרו.)

יריב, א' (1996). שיחת משמעת. אבן יהודה: רכס. (רשות: עמ' 96-88) (000323907) (חינוך E371.5 ירי)    

יריב, א' (1999). שקט בכיתה בבקשה. אבן יהודה: רכס. (עמ' 174-163, 225-220, 243-231 – 1173940).

יריב, א' (2010). יש לי עיניים בגב!: טיפול בבעיות התנהגות בבית הספר. אבן יהודה: רכס(עמ' 50-83 - בתוך02356500)

לאבוי, ר' (2008). פריצת דרך במוטיבציה (תרגום: ל' ברקת). חיפה: אמציה. (עמ'     120-135, 139-172 - בתוך 1177035).   

לוין, א' (2011). דרך לכל ילד: שיעורים גדולים מבית ספר קטן (תרגום: ר' אידלשטיין). ירושלים: מכון ברנקו וייס.  (001214275) (חינוך 371.256  לוי.)

ליסוולד, ר' ומילר, ג' (תשס"ז). עכשיו גלה את חוזקותיך – למורים: כיצד תהפכו ממורים רגילים למורים מעולים (תרגם: אודי תגרי). תל-אביב: מטר(001125900) (חינוך 371.1  ליס)  

לם, צ' (2000). לחץ והתנגדות בחינוך. ת"א:ספריית הפועלים,הקיבוץ המאוחד. (000449797) (חינוך 370.1 לם)

מור, מ' (2003). מידה כנגד מידה: מסות על מבחנים, הערכה ומחקר. חיפה: מכלול אקדמיה. (001066369) (חינוך371.26  מור)     

מידן, א. ואריעם, ח. (2003). נהול כתה: כלים לעידוד התנהגות נאותה. מושב גן חיים: מתי"א(עמ' 29-38, 67-94- 2356012)

מק'קורט, פ' (2005). המורה (תרגום: עדית שורר). תל אביב: מטר. (01133430) (חינוך 371.10092  מקק)

נלסון, ג' (תשס"א). משמעת טובה ילדים טובים: גישה מועילה וחדשנית למשמעת (מאנגלית: אורלי אגרנט).  נתניה: שמעוני. (000494462) (מכון פדגוגי 649.64  נלס.)

סמילנסקי ש', פישר, נ' ושפטיה, ל' (1987). המערכת המשפחתית והמערכת הבית-ספרית. תל אביב:  עם עובד. (66706) (חינוך 371.192  סמי)

סמילנסקי י' ובר-לב, מ' (1991). שיקול דעת בפיתרון בעיות משמעת בכיתה. ירושלים: האוניברסיטה העברית, המכון לחקר הטיפוח בחינוך. (רשות: עמ' 24-16, 48-40 - 1174381). 

ספיר, ל' (תשס"ז). התאמה בין הורים ומורים בסגנון המשמעת ותרומתה להתנהגות התלמידים בבית הספר (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (001138987) (חינוך E371.5  ספי.)

עומר, ח' (2002). המאבק באלימות ילדים: התנגדות לא אלימה. תל אביב: מודן. (526563) (חינוך 155.418  עמר)

עומר, ח' (2008). הסמכות החדשה: במשפחה, בבית הספר, בקהילה. תל אביב: מודן. (עמ' 149-175 - 1175060).

עמית, ח' (2006). הורים כמנהיגים: להיות הורה משפיע. מושב בן-שמן: מודן. (רשות: עמ' 165-209, הצבת גבולות -001220647)

פוקס-שבתאי, א' ובלנק, ש' (2004). הורים טובים מדי: לדעת לחבק לדעת לדרוש. אור יהודה: כנרת. (000590129) (חינוך 649.64  פוק)

פיבר, א' ומייזליש, א' (2005). איך לדבר כך שהילדים יקשיבו ולהקשיב כך שהילדים ידברו (תרגום: נ' הימן). אלקנה: לייף סנטר. (01164887) (חינוך 649.1  פיב)

פרידמן, י' (1999). מורים ותלמידים: יחסים של כבוד הדדי. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (0411609) (חינוך 371.1023 פרי)

פרידמן, י' ולוטן, א' (1993). לחץ ושחיקה בהוראה - גורמים ודרכי מניעה. ירושלים: מכון הנרייטה סאלד. (רשות: עמ' 148-135) (229287) (חינוך 371.1  פרי)

קובובי, ד' (1978). בין מורה לתלמיד: המורה הטוב בעיני תלמידו. תל אביב: ספריית הפועלים. (000140199) (חינוך 371.1 קוב)

קומבס, ב' וניומן, ו' (1981). חינוכם המקצועי של מורים. תל אביב: מסדה. (רשות: עמ' 116-114) (000233563) (חינוך 370.7 חנו)         

קינן, ע' (1996). חדר המורים. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון. (0303019) (חינוך E371.14 קינ)

קרמר-חיון, ל' (1990). שיקולי דעת בהוראה. תל אביב: צ'ריקובר. (000044940) (חינוך 371.1 קרמ)

רפינו, ג"פ (1985). משמעת. תל אביב: אור-עם. (47146) (חינוך 371.5  רפי)

שהם, נ',  ולנגברג, פ'  (2002).  ניתוח התנהגות בסביבה חינוכית:להשיב את החינוך לידי המורה. מכון מופ"ת והוצאת כליל (000525105) ( 371.1024 שהם)

שון, ס' (תשס"ט). גבול לפניך!  לך ההורה וגם לך הילד. תל אביב: סער. (001168853) (מכון פדגוגי C5  שון.)

שמעוני, ש', סגל, ש' ושרוני, ו' (1996). משמעת בכתה: הבטים פסיכולוגיים וחינוכיים. תל אביב: מכון מופ"ת. (רשות: עמ' 16-10, 30-20) (308584) (מכון פדגוגי  E371.5  שמע)  (עותק אלקטרוני 1211582)

שרון, ד' (2014). סמכות חינוכית. כיוונים חדשים, 30, 193-201 (000433641)

תדמור, י' (1999). מלים מחנכות-לקט הרצאות ומאמרים , הוצאת קדם. (000409662) ( E370.114 תדמ)

תדמור, י' (2007).החינוך כחוויה קיומית. תל אביב ועמק יזרעאל:הוצאת מופ"ת/סדרת כליל והוצאה אקדמית יזרעאל. (001137284) ( E370.1 תדמ)

 

Barth, I. (2005). The influence of conventional and distance learning environments.  Doctoral Dissertation, Bar-Ilan University, Ramat Gan. (1072690) (חינוך 378.17 BAR)

Bowers, C.A. (1990). Responsive teaching: An ecological approach to classroom patterns of language, culture, and thought. New York: Teachers College, Columbia University. (215155) (חינוך 371.1024 BOW)

Breaux, A. & Whitaker, T. (2015). Seven Simple Secrets: What the Best Teachers Know and Do! 2nd ed. New York: Routledge. (002405205) (371.102 BRE חינוך)

Canfield, J., Hansen, M. V., & Newmark, A. (2009). Chicken soup for the soul: teacher tales: 101 inspirational stories from great teachers and appreciative students. Cos Cob, CT: Chicken Soup for the Soul Publications.  (001213635) (חינוך 371.1023 CHI)

Clark, R. (2011). The end of molasses classes: Getting our kids unstuck: 101 extraordinary solutions for parents and teachers. New York: Simon & Schuster. (001213634) (חינוך 371.192 CLA)

Greer, R. D. (2002). Designing teaching strategies: An applied behavior analysis systems approach. San Diego, CA: Academic. (1072934) (חינוך 371.1024 GRE)

Isaacson, A. (2010). Defining the Ideal Teacher: Productive Dialogue in Schools in Israel. Educational Practice and Theory, 32(2), 57-85.‏ (000137612)

ISO 690          

Jagla, V. M. (1994). Teachers' everyday use of imagination and intuition: In pursuit of the elusive image. Albany: State University of New York. (263858) (חינוך 371.1 JAG)

Kottler, J. A., Zehm, S. J., & Kottler, E. (2005). On being a teacher: The human dimension (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Corwin. (002384189) (חינוך 371.1 KOT)

Latham, G. (1998). Keys to classroom management. North Logan, UT: P & T Ink.. (אין בבר אילן)

Latham, G.I. (1999). Management, not discipline: a wake-up call for educators. Utah State University. (אין בבר אילן)

Lemov, Doug. (2015). Teach Like a Champion. Dan Francisco: Jossey-Bass. (002398628) (373.1102 LEM t חינוך)

Martin, G.L. (1992). Behavior modification: What it is and how to do it. Englewood Cliffs: Prentice-Hall. (00181580) (פסיכולוגיה 616.89142 MAR)

Nash, R. (2009). The active teacher: Practical strategies for maximizing teacher effectiveness. Thousand Oaks: Corwin. (002384185) (חינוך 371.1024 NAS)

Noddings, N. (2005). The challenge to care in schools. New York: Teachers College, Columbia University. (001153692) (חינוך 370.114 NOD)

Olsen, J. (2001). Dealing with disruptive students in the classroom. London: TES. (1092238) (חינוך 371.93 OLS)

Riley, P. (2011). Attachment theory and the teacher-student relationship: A practical guide for teachers, teacher educators and school leaders. New York: Routledge.  (001213638) (חינוך 371.1023 RIL)

Thompson, J. G. (2011). Discipline survival guide for the secondary teacher. San Francisco: Jossey-Bass. (001213637) (חינוך 373.11024 THO)

Vandenberghe, R., & Huberman, M.A. (Eds.). (1999). Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of international research and practice. Cambridge: Cambridge University Press. (000490832) (חינוך371.10019 UND)

Vitto, J. M. (2003). Relationship-driven classroom management: Strategies that promote student motivation. Thousand Oaks, CA: Corwin. (001213639) (חינוך 371.1024 VIT)

Watkins, C. (2005). Classrooms as learning communities: What's in it for schools? London: Routledge. (1092434) (חינוך 371.1024 WAT)