ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-761-01 יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי

                                            

     שם ומספר הקורס: יסודות בטיפול זוגי ומשפחתי

77-761

ד"ר איילת בנטל ישראלי

ayelet.ayeletbental@gmail.com

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים: תשע"ח                    סמסטר:  א'+ב'                           היקף שעות:  4

 

א. מטרות הקורס

מטרת על

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את יסודות הטיפול המשפחתי: תחום הטיפול המשפחתי פיתח דרכים רבות, יעילות וחדשניות, לעבודה עם משפחות, זוגות ויחידים. הקורס יעסוק בדרכים לפיתוח חשיבה מערכתית וכיצד זו מעצבת איסוף מידע, בניית היפותיזות, ג'נוגרמים ושיטות טיפול אחרות מהתיאוריות המוקדמות ועד לפוסטמודרניזם העכשווי.

מטרות ספציפיות

 1. להשוות בין גישות טיפול שונות וזרמים בטיפול המשפחתי/מערכתי
 2. לבדוק לעומק את ההנחות ואת הפילוסופיה שעומדות מאחורי התפיסה    

הטיפולית המערכתית

 1. ללמוד על השורשים ההיסטוריים והאפיסטמולוגיים של הטיפול הזוגי והמשפחתי

             ללמוד סוגיות הנוגעות במערכתיות וקשרים בין דוריים  (בואן (Bowen) ג'נוגרם)

 1. לבדוק סוגיות נוספות כמו קשר בין מטפל ומטופלים ואמנות שאילת שאלות

              מעגליות.

 1. לבדוק את הטכניקות הביהביוריסטיות בטיפול
 2. לקרוא ולבקר דוגמאות של מחקרים בתחום הטיפול המשפחתי
 3. לפתח ידע ומיומנויות  בשבירת תבניות התנהגות
 4. ללמוד על סאטיר "הקדירה המלאה", על חרדות, אינטימיות, מלחמת כוח

              וקונפליקטים   במשפחה

 

ב. תוכן הקורס:

גישה מערכתית בטיפול: יוצגו התיאוריות המרכזיות עליהן מושתתת הגישה המערכתית. במקביל יוצגו מיקרים להדגמת הדרכים בהן תיאוריות אלו משפיעות על הלכי הטיפול בשדה. הסטודנטים ירכשו בקורס קונספציות תיאורטיות וקליניות בטיפול משפחתי, תוך התנסות ובחינה אישית עצמאית, את תהליכי העבודה.

 

 

מהלך השיעור

הסדנא כוללת הרצאה פרונטלית בנושאי התיאוריות המרכזיות בתחום ושלבי ההתפתחות מבחינה תפיסתית רעיונית. ולאחר כל גישה, תערך הוראת עמית ו/או סדנת התנסות אישית בכלים שנרכשו מתוך התיאוריה.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1-2

 

התפתחות היסטורית והשוואה בין הגישה המערכתית והפרטנית

דאלוס, 2004

בואן, מ.י (2011)

מושגים מרכזיים

איבחון מתפתח

3-4

 

הגישה המבנית לעומת האסטרטגית, הפוסט מודרניסטים

Penn, 1998

ענבר ועיד, 2003

Minuchin, S., Reiter, M. D. & Borda, C. (2014)

 

5-6

 

מוריי בואוון

ליטבק הירש ובר און, 2007

Milewski-Hertlein, K.A. (2001)

רמניק וקנורין-טבשין (2012) 

ג'ינוגראם

משולשים- טיול משפחתי

7-8

סאלוודור מינושין

מינושין, 1997

תרגיל קומת המשפחה

9-10

 

וירג'יניה סאטיר

סאטיר, 1985

 

11-12

 

תקשורת

 

 

13

שלבי התפתחות בזוגיות

Nichols, & Schwartz, (2001).

 

14

 

הקשר בין ביה"ס והמשפחה

אייל, (2004 )

ניתוח מאמר

 

 

הערה: כחלק מאמצעי ההוראה השונים, בכל אחד מהסמסטרים יערך מפגש אחד מקוון. מפגש מקוון יערך באמצעות המודל דרך אתר הקורס, במקום מפגש פרונטלי בכיתה.

מפגש מקוון סמסטר א' :  הגדרות מושגי יסוד בטיפול מערכתי (Minuchin, S., Reiter, M. D. & Borda, C. (2014))

מפגש מקוון סמסטר ב' : המחשת ויישום מושגי יסוד (רוברט רדפורד בטיפול משפחתי

http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3042)

ג. חובות הקורס:

1.  קריאת כל החומר הנדרש.

2.  נוכחות והשתתפות מלאה בשעורים.

3. השתתפות פעילה בסדרה של תרגילים בכיתה, כולל הצגת ניתוח מאמר בקבוצות – בשיטת ג'יקסו (הניתוח יכלול נימה אישית ודיון הכולל מענה על שאלות הקבוצה). 

 * סטודנט אשר לא נכח במפגש, ישלים את התרגילים, על מנת שיוכל להציגם בעבודת הסיכום.

4.עד סיום סמסטר א': הגשת סיכום מפגש, על פי המבנה של שלושת החלקים שיפורט להלן.

5. תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות: יוגש למרצה במפגש השני של סמסטר ב )אי הגשה – כולל הצגה בכיתה - או הגשה באיחור, תגרע 5 נקודות מהציון הסופי(

6.   עבודה מסכמת סמסטר ב': מבוססת על החומר הנלמד בכיתה, ניתוחו (רמה קוגניטיבית+מאמרים  ואפקטיבית) ויישומו (בניית ג'ינוגרם, התייחסות למשולשים, שינויים ועוד') (100%). הגשה עד לתאריך 31/7/18

הנחיות:

עבודת סיכום קורס

כתיבת יומן מסכם סדנא

היומן יכלול סיכום של שמונה מפגשים מתוך הקורס (אחד יוגש לבדיקה למרצה במפגש האחרון של סמסטר א'): 4 מפגשים מסמסטר א' ו-4 מפגשים מסמסטר ב'.

ההגשה דרך אתר הקורס- אין להשאיר בתא המרצה.

מבנה העבודה:

כל מפגש יחולק לשלושה חלקים:

1. אינפורמטיבי-תכנים

עובדות- מה קרה בקורס: מה דיברנו, כיצד התגלגל

סיכום התכנים שנלמדו בשיעור: הנושא שעסקנו בו והועבר על ידי המרצה והתייחסות למאמרים שעסקנו באותו נושא.

 

2. קוגניטיבי-רפלקטיבי

מחשבות-מה קיבלתי, מה זה עשה לי. ביקורת על השתתפותי. מחשבה אודות מה למדתי על עצמי, איך אני יכולה לשפר את עצמי. מהן השגיאות שעשיתי ומהם הדברים הטובים שעברתי (מעצורים שלי, קשיים).

הצגת התרגילים שנערכו בכיתה, התחברות אישית של הסטודנט לתכנים: ניתוח והתייחסות אישית לגבי הנושא שעלה לדיון/הזרםבגישת הטיפול  המערכתי שהוצג באותו מפגש (צירוף המטלות שנערכו בכיתה ומחשבות אישיות).

כמו כן, קישור לעבודת היועץ החינוכי. אקסטרפולציה: לגבי כל שיעור שנציג, נביא גם את אפשרויות היישום והקישור של אותה תיאוריה / שיח בנושא המערכתי שעלה בשיעור, אל הנעשה בבתי הספר בתחום הייעוץ החינוכי. באמצעות כלים שהוצגו והתאמתם לעבודת היועץ החינוכי ו/או מבחינה תפיסתית רעיונית מהדיאלוג בכיתה.

 

3. רפלקטיבי אפקטיבי

רגשות- מה הרגשנו: מה עבר עלי, תגובה אישית לדינמיקה שמתפתחת, מהי מידת השתתפותי.

המטרה להבין את עצמי ואת האחרים.

 

 

 • הערות חשובות :

על כל סטודנט/ית חובה להגיש את שלושת התרגילים הבאים משולבים בעבודת הסיכום, גם אם לא בחר לנתחם: תרגיל תמונה משפחתית, ג'ינוגרם אישי ומטלת "הבית".

 • כל סטודנט יגיש עבודה אישית, העבודות לא תוחזרנה, יש לשמור עותק של העבודה עד לפרסום הציון הסופי.
 • ההגשה הנה: מפגש אחד בסיום סמסטר א'-הגשה עד (ולא אחרי) מפגש אחרון של סמסטר א'. יתר היומן יוגש בסיום שנה- לא יאוחר מסוף חודש יולי.

הגשה באיחור תגרע 5 נקודות מהציון הסופי

 • חשוב להקפיד: במהלך מפגשי הסדנא המשפחתית, לא ניתן להשתמש בשום צורה, בטלפון סלולרי. את הטלפונים יש לשמור בתוך התיק. במקרים מיוחדים חד פעמיים המחייבים זמינות מיידית של הסטודנט, יבקש אישור לכך ויוכל להשאיר את הטלפון לידו (לא בידו) במצב שקט. אחיזה, כתיבה ומענה במצבים מיוחדים אלה ובכלל, יערכו אך ורק מחוץ לחדר הכיתה.
 • שימוש במחשב נייד לשם סיכום ותיעוד אפשרי ואף מומלץ, אך רק במהלך החלקים העיוניים תיאורטיים. בעת דיונים, התנסויות ותרגילים יונחו כל הטלפונים והמחשבים הניידים בצד.

 

 

מרכיבי הציון הסופי: 100% עבודת גמר. שימו לב: עבודת הסיכום כוללת בתוכה את התהליך, הידע והתרגילים הנערכים בהדרגה במהלך שנה"ל כולה. מומלץ לסכם ולהוסיף רפלקציה לאחר כל מפגש ומפגש.

* 5 נקודות יורדו על הגשה באיחור.

5 נקודות יורדו על אי עמידה בדרישות ניתוח מאמר.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

בואן, מ.י (2011). המחקר האנונימי, תרפיה משפחתית בפרקטיקה הקלינית. בתוך ק. רבין וע. לנס (עורכים). הדיפרנציאציה של העצמי – פיתוח היכולת למובחנות של העצמי ביחסים קרובים: תיאוריה מחקר וטיפול (עמ' 15-82). אבן יהודה: אמציה הוצאת ספרים. (001217814) (חינוך ‫ 155.22 רבי)

ברג-קרוס, ל. (2010). מושגי יסוד בטיפול משפחתי, קרית ביאליק: אח. (001189893) (חינוך‫ 616.89156      ברג)                 

           ברגמן, ז. וכהן, א. (1994). המשפחה - מסע אל עמק השווה. תל אביב: עם עובד. (000261278) (חינוך 155.924 ברג)

דאלוס, ר. (2004). מבוא לטיפול משפחתי: תיאוריה ושיטות עבודה מערכתיות. קרית ביאליק: אח. (588313) (חינוך 616.89156 דלו)

וויט, מ' ואפסטון, ד' (1999). אמצעים סיפוריים למטרות טיפוליות. תל אביב: צ'ריקובר. (החצנת הבעיה, פרק 2, עמ': 82-52 – 000597217).

ליטבק-הירש, ט. ובר-און, ד. (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מה, 271-243. (000116184)

           מנוחין, ס. (1987). קליידוסקופ משפחתי. תל-אביב: ספרית פועלים. (000060747) ‫ (חינוך 616.8915 מנו)

           מנוחין, ס.  (1997). משפחות ותרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים. (000109833) ‫ (חינוך 616.8915 מנו)

          ענבר, א. ועיד, ח. (2003). הטמעת הגישה הנרטיבית בתהליכי ייעוץ בגישור רב תרבותי ורב לאומי: תכנית לפיתוח חוסן נפשי-חברתי-לאומי. בתוך ר' לזובסקי וצ' בראל (עורכות), מסע של תקווה . אבן יהודה:  רכס. (001099155)

רמניק, ל. וקנורין-טבשין, י.  (2012).  זוגיות רב תרבותית מבפנים: נישואין בין מהגרים מברית-המועצות לשעבר לבין ישראלים-צברים. הגירה, 1, 127-98 (002365846)

 

Baum, N., & Snit, D. (2005). Self-differentiation and narcissism in divorced parents’ co-parental relationships and functioning. Journal of Divorce and Remarriage, 42(3-4), 33-60. (000117467)

Hare, R. E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen theory with a conflictual couples. Family Therapy, 25(3), 222-226. (00146409)

Harris, S. M., & . Topham, Glade, L. (2004). Assessment and treatment trauma from a Bowen family systems theory perspective. (1107807) In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 283-305). New York: Brunner-Routledge. (002430218)

McGoldrick, M., & Gerson, R. (1988). Genograms and the family life cycle. In B. Carter & M. McGoldrick (Eds.), The changing family life cycle.  Boston: Allyn and Bacon. (2356008)

Milewski-Hertlein, K.A. (2001). The use of a socially constructed genogram in clinical practice. The American Journal of Family Therapy, 29, 23-38.   (000119189)

Minuchin, S., Reiter, M. D., & Borda, C. (2014). The craft of family therapy: Challenging certainties. New York: Routledge. (002389732) (חינוך 616.89156 MIN) (מופיע גם כתדפיס:  pp. 3-26 – 002390150).

Watts-Jones, D. (1997). Toward an African American Genogram. Family Process, 36, 375-383. ) 000146404 (

Weber, T., Mckeever, J., & McDaniel S. H. (1985). A beginner’s guide to the problem-oriented first family interview. Family Process, 24, 357-364. (000146404)

Weingarten, K. (1998). The small and the ordinary: The daily practice of a postmodern narrative therapy. Family Process, 37, 3-14. (000146404)

 

   

קריאת רשות

אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. (עמ' 295-316) (1070581). בתוך א' קליגמן ור' ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה . תל אביב: רמות. (000580387) (חינוך ‫ E371.4 יעו)

אילון, ע' (1983) עד שהגט יפריד ביננו – גירושין כתהליך חיים מתמשך,  בתוך אילון, ע' . איזון עדין – התמודדות במצבי לחץ במשפחה (עמ' 142-195). תל אביב: ספרית פועלים. (001124302).

אליצור, י', טנא, א' וגשל, מ' (1994). עבודה עם משפחות במעונות של רשות חסות הנוער. (001100076). בתוך י' ווזנר, מ' גולן ומ' חובב (עורכים), עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל אביב: רמות. (מדעי החברה ‫ שמור לפי עבר.וע.)  (254967)         

בן-זאב, א' (2001). בסוד הרגשות. לוד: זמורה-ביתן. (000490200) (חינוך 152.4  בן-זאב.)

היילי, ג. (1982). בעיות במשפחה. תל אביב: ספרית הפועלים. (עמ' 90-30). (חינוך 616.8915 היל.בע תשמ"ב)

            וולרונד, ס. (1968). תרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים. (000016081) (חינוך 616.89156 וול)

           סטיר, וירג'יניה ס. (1985). המשפחה המודרנית, לחיות ביחד. תל אביב: ספרית פועלים. (חינוך 158.24                                   סטי.מש תשל"ה) (000109857) 

          נרדי, ח' ונרדי, ר' (1992). גברים בשינוי: בדרך לגבריות אחרת. תל-אביב: מודן. (000188730) (מדעי                                    החברה  – שמורים)

ענבר, א' ועיד, ח' (2003). הטמעת הגישה הנרטיבית בתהליכי ייעוץ בגישור רב תרבותי ורב לאומי: תכנית לפיתוח חוסן נפשי-חברתי-לאומי. (1099155). בתוך ר' לזובסקי וצ' בראל (עורכות), מסע של תקווה . אבן יהודה: רכס. (000573056) (חינוך ‫ 371.422 מסע.של)

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי – עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות. (000125012) (חינוך 371.4 קלי.)

רבין, ק. (1991). טובים השניים: נישואין כדיאלוג. רמת-גן: קשת. (000184744) (חינוך 362.8286 רבי)

רבין, ק. (1998). שותפים שווים- חברים טובים: העצמה של זוגות דרך טיפול. תל-אביב: ידיעות אחרונות, ספרי חמד. (000367678) (מדעי החברה 616.89156  רבי.)

 

Falicov, C. J. (1995). Training to think culturally: A multidimensional comparative framework. Family Process, 34, 378-388. (000146404)

Fraenkel, P., & Markman, H. J. (1999). The family therapies. In S. J. Lynn & J. Garske (Eds.), Contemporary psychotherapies: Models and methods (3rd ed.). New York: Brooks Cole   אין את המהדורה הזו בארץ

Gerson, R., Hoffman, S., Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy.  Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. (000118714)

Gurman, A. S., & Jacobson, N. S. (2002). Clinical handbook of couple therapy (3rd ed.). New York: Guilford. (000291519) (פסיכולוגיה, מדעי החברה 616.89156 CLI)

Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and onserved conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236. (000146404)

Harris, S. M., & . Topham, Glade, L. (2004). Assessment and treatment trauma from a Bowen family systems theory perspective. (1107807) In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 283-305). New York: Brunner-Routledge. (002430218)

Horne, B. K., & Mary, W. H. (2002). All in the Family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen Theory. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 103-113. (000118714)

Kaslow, F., (1995), Projective Genogramming . Sarasota, FI : Professional Resource Press. (pp.1-29). (001134918)

Kerr, M. E. (1981). Family systems theory and therapy. In A. S. Gurman (Ed.), The handbook of family therapy (pp. 226-264). New York: Brunner/Mazel. (1107469)

Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20, 35-46. (000118714)

Kosek, R. B. (1998). Self differentiation within couples. Psychological Reports, 83, 275-279. (001107697)

Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (1107466)

Papp, P., & Imber-Black, E. (1996). Family themes: Transmission and transformation. Family Process, 35, 5-20. (000146404)

Penn, P. Suggestions for Adding Letter Writing to Conversation (The Ackerman Institute for the Family).