פרופ' עדן סיגל 77-434-01 מחשבים בחינוך המיוחד

                                             

מחשבים בחינוך המיוחד 77-434-01

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:    תשע"ח                  סמסטר:    א'                      היקף שעות:  2

 

א. מטרות הקורס:

  • הקניית ידע תיאורטי ומעשי לשילוב הטכנולוגיה בחינוך המיוחד
  • הכשרת הסטודנט לעבודה משולבת טכנולוגיה
  • הקניית מיומנויות שימוש במחשב ככלי עזר למורה ולתלמיד
  • הכרת טכנולוגיה מסייעת
  • בניית לומדה לילדים עם צרכים מיוחדים

 

ב. תוכן הקורס:

הסדנה תקנה למשתתפים ידע תיאורטי ומעשי לגבי שילוב הטכנולוגיה בכלל והמחשב בפרט בתהליך ההוראה והטיפול באוכלוסיות שונות של החינוך המיוחד. בנוסף, נלמד ונדגיש את יתרונות האייפד לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים.

מטרת הסדנה להכשיר את הסטודנט לשלב בעבודתו כלים ממוחשבים תוך התמקדות בתכנון, ביצוע והערכה של פעילויות, בהתאם לרמתו של התלמיד וצרכיו הייחודיים.

בסדנה נפתח מיומנויות שימוש במחשב ככלי עזר למורה ולתלמיד, נקנה לסטודנט מיומנויות מתוקשבות, ונכיר את התחום הרחב של הטכנולוגיה המסייעת. כמו כן, נשתמש באינטרנט כמאגר מידע לכלים ממוחשבים קיימים או מסייעים לשימוש הסטודנט ושילובם בתהליכי הוראה ולמידה.

    מהלך השיעורים:

הרצאות, דיונים, הדגמות, למידת עמיתים, למידה ממוחשבת ומתוקשבת. הסדנה נערכת במעבדת מחשבים.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מבוא- מחשבים בחינוך המיוחד- גישות וסקירה

 

2

בניית לומדה- עקרונות בסיס והדגמות

 

3

בניית לומדה- תכונות מתקדמות

 

4

חיפוש מידע לא טקסטואלי

 

5

קריטריונים להערכת לומדות ומשחקים

 

6

השימוש במחשב ובאייפד באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

7

השימוש במחשב באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 

8

נגישות במחשב ובאייפד

נגישות ישראל

9

נגישות במחשב

 

10

טכנולוגיה מסייעת

חצרוני (2007)

11

טכנולוגיה מסייעת

 

12

הצגת הלומדה

 

13

הצגת הלומדה

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: הכרות בסיסית של Office ואינטרנט

 

 דרישות:

  1. השתתפות מלאה ופעילה בשיעורים (יש להביא מידי שיעור DiskOnKey).
  2. פיתוח לומדה לילדים עם צרכים מיוחדים, הערכתה והצגתה בפני הכיתה.

 

מרכיבי הציון הסופי:

פעילות בכיתה ועבודה 100%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

חצרוני, א. (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות החינוך. בתוך: ש. רייטר, י. לייזר, ג. אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך. אחווה. עמ' 321-355. (001141441) (חינוך E371.9046 שלו.לו)

עדן, ס. (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך: ט. מוסט וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים, כרך ב' (עמ' 383-346). הוצאת מכון מופ"ת. (002383179) (חינוך 371.912 חנו.וש)

נגישות ישראל (2006) www.nagish.org.il

Bakker, M., van den Heuvel-Panhuizen, M. & Robitzsch, A. (2015), Effects of mathematics computer games on special education students' multiplicative reasoning ability. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/bjet.12249 (000137317)

Chao, K.-J., Huang, H.-W., Fang, W.-C. and Chen, N.-S. (2013), Embodied play to learn: Exploring Kinect-facilitated memory performance. British Journal of Educational Technology, 44, E151–E155. doi: 10.1111/bjet.12018 (000137317)

Cho, Y., Park, S., Jo, S. J. & Suh, S. (2013). The landscape of educational technology viewed from the ETR&D journal. British Journal of Educational Technology, 44, 677–694. doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01338.x (000137317)

Eden, S. (2008). The effect of 3D virtual reality on sequential time perception among deaf and hard-of-hearing children. European Journal of Special Needs Education, 23(4), 349–363.  (002369710)

Eden, S. & Betzer, M. (2011). Three-dimensions vs. two-dimensions intervention programs: the effect on the mediation level and behavioral aspects of children with intellectual disability, European Journal of Special Needs Education, 26(3), 337-353. (002369710)

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. Educ Inf Technol (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. (000437834)

Istenic Starcic, A. & Bagon, S. (2013). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011. British Journal of Educational Technology. doi: 10.1111/bjet.12086 (000137317)