תרומת נוכחות שומר בבית הספר לתחושת הביטחון של תלמידים