מאמרים של פרופ' שמידע

שמידע, מ' (2005). רפורמות במערכת החינוך בישראל - בין שוויון למצוינות. תפוז , 30-37, 2005

קשתי, י' (יו"ר), שלסקי, ש' (מרכז), אוסצקי-לזר, ש', אספניולי, ה', דהאן, י', יונה, י', שמידע, מ' (2005). חינוך בחברה במשבר: הערות לדו"ח ועדת דוברת. פנים: כתב-עת לתרבות, חברה וחינוך , 31, 4-34

שמידע, מ' (2004). פני הרפורמה כפני הדור. הד החינוך , 79 (1), 44-45

שוורץ, מ' ושמידע, מ' (2000). המכללות - בין שוויון למצוינות.בתוך ד' לנדאו (עורך) .ספר המכללות: מנחה לשנת היובל למדינת ישראל (עמ' 21-33 ). ירושלים: משרד החינוך, אגף המכללות

שמידע, מ' (1997). הרפורמה בישראל - ציוני דרך. חינוך בראש על יסודי 3 ,9-14 

שמידע, מ' וכץ, י' (1995). בחירת בית-ספר בידי ההורים, יוקרה בית-ספרית ואוריינטציות חברתיות ודתיות של תלמידים. עיונים במינהל ובארגון החינוך , 20, 89-98

שמידע, מ' וכץ, י' (1994). יוקרה בית-ספרית ואוריינטציות חברתיות של תלמידים. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 59-60, 126-132

שמידע, מ' ויחיל, ח' (1993). גישות דיפרנציאליות להקניית 'משאבי תפקיד' בחינוך המקצועי. מקרא ועיון: כתב-עת להוראת המקצועות בתחומים של מדעי הרוח ושל מדעי החברה , 63 (88), 13-21

שמידע, מ' וכץ, י' (1993). בית הספר המקיף הדתי. בשדה חמ"ד , ל"ו (ג'-ד'),8-19

שמידע, מ' ויחיל, ח' (1992). גישות דיפרנציאליות להקניית "משאבי תפקיד" בחינוך המקצועי. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 57-58,121-131

שמידע, מ' (1991). סקירת הספר "בית-הספר הקהילתי: תיאוריה ומעשה" מאמר ביקורת. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , ל"ד, 139-143

שמידע, מ' ושרצר, מ' (1991). בין שיוויון למצוינות בשנות ה- 80 במערכת החינוך בישראל. עיונים במינהל ובארגון החינוך , 17, 23-38

שמידע, מ' וכץ, י' (1989). מבנים חינוכיים דיפרנציאליים בין-בית-ספריים ותוך-בית-ספריים ועמדות חברתיות של תלמידים. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 49-50, 209-220

כהן, א', שמידע, מ' וצדקיהו, ש' (1987). תוקף ומהימנות של שאלון למדידת תפיסת הדמוקרטיה בבית-הספר העל-יסודי. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , ל',316-331

כהן, א', שמידע, מ' וצדקיהו, ש' (1985). דמוקרטיה, חינוך ובית-הספר - הצגת תיאוריות. עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 42, 5-18

כהן, א' ושמידע, מ' (1985). פרוייקט המעורבות האישית: הבחנה בין נוער מתנדב ללא מתנדב. מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות , כ"ט, 216-222

שמידע, מ' וגוטמן, י' (1983). מטרות בית-ספר המקיף ושביעות-רצון התלמידים (רמת הסכמה בין מנהלים, מורים ותלמידים). עיונים בחינוך: כתב עת למחקר בחינוך , 36, 103-111

שמידע, מ' (1977). הדרכת נוער בישראל - מקצוע בהתהוותו. יסודות: עתון לחינוך פנימייתי , ט"ז-י"ז, 25-47

שמידע, מ' (1977). לבירור מהותן של הפעילויות שמחוץ לתכנית הלימודים בביה"ס העל-יסודי. בשדה חמ"ד , כ', 459-462

שמידע, מ' (1976). רשמים מדמותו של הרב ד"ר אוקס ז"ל. בשדה חמ"ד , י"ט (1-2),10-11