מאמרים של ד"ר מתתיהו דגן

דגן, מ' (2013). סגירת פערים במערכת החינוך: תפיסה חלופית. דור לדור: קבצים לחקר תולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות , 45: 21-234

דגן. מ' (2007). תרומת החינוך הממלכתי-דתי לחברה ולמדינה. בתוך ש' רז (עורך). מאה שנות חינוך ציוני דתי. (עמ' 489-503). ירושלים: המחלקה לחינוך, הסתדרות המזרחי - הפועל המזרחי, המרכז העולמי

דגן, מ' (2003). עיצוב עולמו הערכי של התלמיד הדתי במאבק כנגד הפוסט מודרניזם. שמעתין , 40 (151): 145-156

דגן. מ' (2002). האמונה ביכולתו של כל תלמיד : שיקולים אידאיים ופדגוגיים בשיטת הפסיכודרמה. בתוך י' הקלמן (עורך),  "אבי עופרים"; קובץ מאמרים לזכרו של צבי כורך, מייסד תכנית "עופרים". (עמ' 229-235). ירושלים: משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי

דגן. מ' (2000). ההתפתחות בחינוך העל-יסודי הדתי. בשדה חמ"ד , 43 (1): 61-71

דגן, מ' (2000). חינוך לכבוד המורים וכבוד לתלמידים. שמעתין , 38 (143): 123-128

דגן, מ' (2000). מנהיגות וניהול. בשדה חמ"ד , 44 (1-3): 131-147

דגן. מ' (1998). לדרכה של הכשרת מורים בחינוך הדתי. תלפיות י, 167-173

דגן. מ' (1997). המפקח הכולל כמתמודד עם המטרות והצרכים של החינוך הדתי. בשדה חמ"ד , מ' (א'): 5-11

אריאל, י', דגן, מ' (1997). משבר מנהיגות. נקודה , 204: 59

דגן מ' (1997). היסודות הערכיים של הפנימייה בחינוך הדתי. בתוך מ' בר-לב, ומ' דגן (עורכים). החינוך הפנימייתי הממלכתי-דתי בישראל : לזכרו של מרדכי בר-לב (עמ' 39-61).  ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט

דגן. מ' (1995). ייחודיות במוסדות החינוך הדתי. בשדה חמ"ד , ל"ח (ה'-ו'): 5-20

דגן.מ' (1995). כבוד לתלמיד במוסד החינוכי. מורשתנו , ט': 157-1621

דגן, מ' (1994). שילוב יסודות חינוכיים של תנועת המוסר בחינוך הדתי. מתוך א' וסרטיל (עורך), עדי-עד - לזכרו של הרב עזריאל דביר זצ"ל; מאמרי עיון והגות חינוכית. (עמ' 140-163). ירושלם: משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי

דגן, מ' (1993). הצורך בשינוי מדיניות ומבנה בחינוך העל-יסודי הדתי. בשדה חמ"ד , ל"ו (ג'-ד'): 20-29

דגן. מ' (1993). החינוך הדתי וקליטת העלייה (על קליטת העלייה מברית-המועצות). בתוך ר' ולר (עורכת), בין שני עולמות; קובץ מאמרים להעשרת מנחי הורים בנושא קליטת הורים מברית-המועצות. (עמ' 107-115). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לחינוך מבוגרים

דגן. מ' (1992). חינוך למצוות כיבוד ומורא הורים בדורנו. שמעתין , כ"ט (109): 61-70

דגן. מ' (1992). הישגי החינוך הדתי במבחני המשוב. הד החינוך ,18

דגן, מ' (1992). קביעת צביון ייחודי לבתי-הספר היסודיים הדתיים על בסיס של בחירה. במה דברים אמורים: בטאון בנושאי חנוך , 1: 37-40

דגן, מ' (1991). חינוך להתנהגות על-פי אורח חיים דתי וחיזוקו באוכלוסיות מסורתיות. שמעתין , כ"ח (103): 65-72, 

דגן. מ' (1991). החינוך הדתי וקליטת העליה (על קליטת העליה מאתיופיה וברית המועצות) . בשדה חמ"ד , ל"ה (א'-ב'): 13-23

דגן, מ' (1991). במערכות החינוך הדתי. גוילין: למחשבה דתית לאומית , ג': 77-86

דגן. מ' (1990). חיזוק האמונה וההתנהגות הדתית. שמעתין , [כ"ז] (100): 295-303

דגן. מ' (1990). אקדמיזציה של המורה בחינוך הממ"ד. הד החינוך , ינואר 1990, 7

דגן, מ' (1990). כברת הדרך של הישיבות התיכוניות. ניב המדרשיה: בימה לדברי הלכה, מחשבה, חינוך וספרות , כ"ב-כ"ג: 258-270

דגן, מ' (1989). אגרת למנהל בית הספר הדתי. בשדה חמ"ד , ל"ג (ה'-ו'): 4-7

דגן, מ' (1989). התמודדות המחנך בחמ"ד בהוראת המדעים. בשדה חמ"ד , ל"ג (ה'-ו'): 8-13

דגן. מ' (1987). הממלכתיות בחנוך הדתי. תלפיות: שנתון המכללה, 193-200

דגן, מ' (1987). ההתפתחות בחינוך הממ"ד למען אוכלוסית המצוקה. בתוך י' עזריאלי (עורך), החינוך הדתי בגבורותיו; 80 שנה לחינוך הדתי-לאומי בארץ-ישראל (עמ' 237-247). ירושלים: המרכז לחינוך הדתי בישראל 

גן. מ' (1986). פעולות ותכניות טיפוח בחינוך הדתי. בשדה חמ"ד , כ"ט (א'-ב'): 81-88

דגן, מ' (1979). ביה"ס הממ"ד כמוקד לפעילות קהילתית. בשדה חמ"ד , כ"ג: 174-180