ד"ר ברוור

ברוור, ח' (1986). בעקבות מחקרים אחדים בחינוך היהודי בתפוצות. הבטים בחינוך, 141-153

ברוור, ח' (1985). מתנדב יהודי במלחמת האזרחים הספרדית. גשר 111, 42-144

ברוור, ח' (1981). "יהודי אמריקה - קהילה חופשית בהתהוותה" או בירידתה. כיוונים 10, 135-140

ברוור, ח' (1978). על יהדות העולם ומדינת ישראל. קובץ "מסד" א, 152-161

ברוור, ח' (1969). מבעיות החינוך היהודי בגולה. הקונגרס העולמי למדעי היהדות ,2(5), 94-100

Brawer, C. I. (1970). Jewish education in the United States : the gap between objectives and reality. Dispersion and Unity 10, 104-112