English שלחו לחבר

הקשר בין רמת ההשכלה של אימהות ממיצב סוציו-אקונומי נמוך ליכולת הבנת מצבים רגשיים אצל ילדן בגיל הגן, ולאיכות התקשורת המילולית-רגשית שלהן במהלך משחק חופשי עם ילדן