ראש המסלול להכשרת מורים בתנ"ך

ד"ר נאוה כהן

ראש המסלול להכשרת מורים בתנ"ך
משרד
511
שעות קבלה
ראה קובץ בעמוד הבית-הודעות
קורות חיים

השכלה כללית:

תואר שלישי בתנ"ך, אוניברסיטת בר אילן (2008 - 2011)

תואר שני בתנ"ך, אוניברסיטת בולטימור (2001 - 2002)

תואר ראשון בתולדות עם ישראל וגאוגרפיה, האוניברסיטה העברית  (1988 - 1991)

תעודת הוראה בתנ"ך ותושב"ע, מכללה ירושלים  (1987 - 1990)

 

השכלה תורנית:

בוגרת התוכנית לימודי מקרא ופרשנות במתן ירושלים (2001- 2002)

בוגרת תוכנית עמיתות הוראה במתן ירושלים (2007)

 

ניסיון בחינוך והוראה:

מרצה לתנ"ך באוניברסיטת בר-אילן (2022-2012)

ראש מסלול הכשרת מורים לתנ"ך בבית ספר לחינוך בר אילן (2022-2014)

מנהלת תוכנית מקוונת ללימוד שבועי של הנ"ך (2015-2011)

מרצה לתנ"ך במכללת הרצוג (2011 -2012)

מנהלת התוכנית למקרא ופרשנות במתן (2013-2006)

מרצה לתנ"ך ומדרש במתן ירושלים ורעננה (2006-2004)

מרצה ורכזת לימודית חינוכית במדרשת שובה- עפרה (2006-2000)

הוראה בתיכונים ברחבי הארץ (2000-1990)

כתיבה ופיתוח של תוכניות לימוד בתנ"ך (2001-1999)

 

תפקידים ציבוריים:

מנהלת סדרת הרצאות לקהל הרחב (תנ"כי פתוח) מטעם המחלקה לתנ"ך בבר אילן  (2015-2014)

מארגנת קונגרס הפקולטה למדעי היהדות בבר אילן "בואי הרוח (2015-2014)

יועצת לעניני ערכים יהודיים בקרן גרינספון ישראל (2014-2009)

 

חברות בארגונים אקדמים:

Society of Biblical Literature

European Association of Jewish Studies

ארגון העולמי למדעי היהדות

חברה בהנהלת החברה לחקר המקרא

 

כנסים מדעיים:

ינואר 2005: "אין טוב לאדם תחת השמש כי אם לאכול ולשתות ולשמוח", כנס בינלאומי במלאת מאה שנה להולדתה של נחמה ליבוביץ, ואן ליר ירושלים, 2005.

מאי 2011: "החכמה הרגילה החכמה העמוקה ותורת הגמול ה"כפולה" בפירוש רש"בם לקהלת", הפשטות המתחדשים - פירושי רשב"ם למקרא: כנס בינלאומי, רמת גן, 30 במאי 2011.

אוגוסט 2013: "סוגית ה'גמול טבעי' וסוגית ה'גמול אלוהי' כמפתח להבנת עיצובו הצורני של ספר קהלת", הקונגרס העולמי השישה עשר למדעי היהדות, ירושלים, 28 ביולי - 1 באוגוסט 2013.

July 2011: "Structure and Significance in Kohelet Chapters 1-2", SBL International Meeting, London England, 4-8 July 2011.

July 2012: "Re-examination of the Attitude of Koheleth to the 'Evil Woman', SBL International Meeting, Amsterdam, 22–26 July 2012.

July 2013: "The Literary Function of the Verses of Praise in Psalm 92"SBL International Meeting, St." Andreus, 7–11 July 2013.

July 2014: "I set my mind..." (Qohelet 1,12) Structure and Meaning in the Reflective Passages in the Book of Qohelet", SBL International Meeting, Vienna, 7–11

July 2014. July 2014: "Rashbam's Understanding of the Carpe Diem Passages in Qoheleth", Xth EAJH Congress, Paris, 20–24 July 2014.

פרסים

פרס ע"ש פנחס חורגין לעבודת דוקטור מצטיינת (2012)

מלגת קרן שופף (2011)

מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים (2008)

פרסומים

תזה: ניתוח ספרותי רעיוני של פירוש הרשב"ם לקהלת (בהנחיית ד"ר מרדכי סבתו), ירושלים תשס"ב.

עבודת דוקטור: עקרונות ליכוד מבניים בספר קהלת ומשמעותם הפרשנית (בהנחיית פרופ' אליהו עסיס), רמת גן תשע"ב.

מאמרים:

"אמרתי אני בליבי" מבנה ומשמעות ברצף פסקות ההתבוננות הראשון בספר קהלת (א 12-ב26), בית מקרא נח חוברת ב' (תשע"ג), עמ' 82-47.

"אין-טוב באדם שיאכל ושתה והראה את נפשו טוב בעמלו", ההתמקדות בחיי החומר ומיצויים בספר קהלת - על פי הפירוש המיוחס לרשב"ם, מס​כת, ב (תשסד), עמ' 149-164.

"Psalm 92: Structure and Meaning", ZAW 125 (4), 2013, pp. 593-606.

"The Reflective Passages as the core and initial composition of the book of Qoheleth: Content and structural analysis", accepted for publication in JHS.

"Rashbam's Understanding of the Carpe Diem Passages in Qoheleth", accepted for publication in REJ.

 

קורסים

קורסים במחלקה לתנ"ך בבר אילן:

עיונים בספר תהילים

פרקים נבחרים בנבואה

חמש מגילות

קהלת וספרות החכמה

 

קורסים במחלקה להכשרת מורים בבר אילן:

מתודיקה להוראת תנ"ך

הוראת פרשנות המקרא

הוראה זוטא

תחומי התמחות

ספרות החכמה

פרשנות הרשב"ם לספרי הכתובים

תהילים

נביאים אחרונים

הוראת תנ"ך

תאריך עדכון אחרון : 20/09/2022