תנועת הנוער העברית "עזרא" - תורה, לאומיות וחלוציות (תרצ"ו-תשמ"ח, 1936‏-1988)