תמורות בתכניות הלימודים במדעי החינוך של מסלול בית הספר היסודי במכללות להכשרת מורים - על רקע שינויים בחברה הישראלית (1970-2000)