פיתוח תוכנית התערבות ממוחשבת לקידום מודעות פונולוגית וקריאה, ובדיקת השפעתה על היכולת הפונולוגית, הישגים בקריאה ותפיסת המשמעות הכ