שיח מתמטי באינטראקציה הורה ילד וזיקתו לחשיבה מתמטית בגיל הרך