קול קורא: מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה במסלול מחקרי בתוכנית להתפתחות הילד

קול קורא להגשת מועמדות למשרת חבר/ת סגל בכיר/ה במסלול מחקרי, בתקן משנת הלימודים תשפ"ה 2024-2025, דרגת מרצה ומעלה בתוכנית להתפתחות הילד, בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן

דרישות:

תואר שלישי PhD ומומחיות באחד או בשני תחומי המחקר הבאים:
 • התפתחות הילד/חינוך בגיל הרך
כישורים  מועדפים:
 • מצוינות מחקרית ופרסומים בכתבי עת אקדמיים בינלאומיים בדרוג גבוה.
 • הצטיינות בהוראה אקדמית.
 • יכולת שיתוף פעולה אקדמית-מחקרית
 • יכולת להדריך תלמידי מחקר לתארים מתקדמים
 • שימוש במגוון כלים דיגיטליים ובינה מלאכותית
 • ניסיון בהגשת הצעות למענקי מחקר
 • עדיפות למועמדות/ים לאחר השתלמות בתר-דוקטורט או לימודים בחו"ל

מידע על הפקולטה לחינוך ועל התכנית ניתן למצוא בקישורים הבאים:

https://education.biu.ac.il/  

https://education.biu.ac.il/MA-ChildDevelopment

מועמדים מתבקשים לשלוח בשפה האנגלית: 

 • קורות חיים עם רשימת פרסומים מלאה ומדורגת 
 • מכתב פנייה אשר יכלול: תיאור תחומי המחקר, ניסיון במחקר ובהוראה אקדמית תוך התייחסות גם לעבודת שטח או לממשקים עם תחום החינוך, סקרי הוראה (אם יש), תוכניות למחקר עתידי, התרומה הפוטנציאלית לחדשנות במחקר ובהוראה האקדמית. 
 • שלושה ממליצים אקדמיים (לפחות אחד מהם בארץ ואחד מהם בחו"ל). יש לצרף שמות, השתייכות מוסדית ופרטי התקשרות של הממליצים.
 

יש לשלוח את החומר לא יאוחר מיום ה-20 ביוני, 2024

למזכירות הפקולטה לחינוך, לידי גב' לאה ברוד במייל:  leah.brod@biu.ac.il

הפניה היא לנשים ולגברים כאחד.

האוניברסיטה אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי.

האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להאריך את מועד ההגשה, וכן לפרסם פרסומים חוזרים של קול קורא זה במקרה בו לא ימצאו מועמדים/ות מתאימים/ות.

תאריך עדכון אחרון : 21/05/2024