מוטיבציות ג'נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הביניים

מחבר
אדלר, א'

במחקר הזה נבחנת עבודתן של יועצות חינוכיות באמצעות מושג הג'נרטיביות של אריקסון העוסק באתגר ההתפתחותי העיקרי בשלב הבגרות האמצעית. אתגר זה כרוך בפיתוח הרצון והיכולת לדאוג להקמת הדור הבא, להדרכתו ולקידום רווחתו מתוך זהות אישית מגובשת של המבוגר. בשל מרחב האפשרויות העומד בפני היועצת החינוכית לבחירת דגשים אישיים בעבודתה ובשל העמימות התפקידית המאפיינת את המקצוע, ביקשנו לחקור ולאפיין את המוטיבציות המנחות יועצות בגיל הביניים ל עיצוב דרך מקצועית אישית. במחקר נערכו ראיונות עומק חצי מובנים עם 12 יועצות חינוכיות. הראיונות נותחו בשיטת הניתוח הנושאי והעלו שלוש מוטיבציות ג'נרטיביות מנחות: המוטיבציה לתקן ולשפר לטובת הדור הבא; המוטיבציה לשמר ולתחזק תוצרים אישיים וקולקטיביים לרווחת דור ההמשך; והמוטיבציה להיות בעלת משמעות לאחרים. בדיון במוטיבציות אלו תוצג נקודת מבט חדשה להתבוננות בזהותה המקצועית והאישית של היועצת החינוכית הוותיקה.

 

אדלר, א', כהן-מליב, מ',  ושכטר, א' (2022). מוטיבציות ג’נרטיביות בקרב יועצות חינוכיות בגיל הבינייםהייעוץ החינוכי, כ"ד, 43-69.

תאריך עדכון אחרון : 21/03/2023