תוכנית התערבות מקוונת לשינוי תפיסות סמויות אודות אינטליגנציה, מטרות הישג ומסוגלות עצמית