קשר בין תפיסת מטרות ההישג הלימודיות של מורים וקבוצת השווים לבין מטרות ההישג הלימודיות של מתבגרים (אנגלית)