ספרה החדש של ד"ר עטרה איזקסון: 'יצירתיות בהוראה: מורה ותלמיד בעולם משתנה' בהוצאת כרמל.

תאריך
מרצה
ד"ר עטרה איזקסון
תקציר

'יצירתיות בהוראה' / עטרה איזקסון
ספר זה עוסק בשתי סוגיות חשובות במערכת החינוך כיום: האחת, התקשורת בין מורה לתלמיד בכללה,
ניהול כי תה והצעת פתרונות לבעיות משמעת; והשנייה, שינוי ועדכון שיטות ההוראה הקיימות לגישות
רלוונטיות למאה ה- 21 המשלבות חשיבה יצירתית. ספר זה מנסה לבאר ולחדד את מקומו של המורה כדמות
משפיעה ומכוננת, למרות שתפקידו השתנה. המורה אמור לפתוח צוהר ללמידה מסועפת, רבת היבטים,
ללמד איך ללמוד וכיצד להתמודד עם מאגרי הידע העצומים הקיימים. ספר זה מיועד לאנשי חינוך, חוקרים,
מורים והורים שהחינוך יקר ל לבם. ה וא מציע דרכים להתגבר על מדכאי למידה וגישות מסקרנות של עשייה
יצירתית ולמידה משותפת במאה ה- 21 .
ד"ר עטרה איזקסון, אשת חינוך ומוסיקולוגית, מרצה, יוצרת בין-תחומית וחוקרת באוניברסיטת בר אילן.
מכהנת כראש מסלול תעודת הוראה במוסיקה משנת 2006 , וכראש מסלול דוקטורנטים בחינוך מוסיקלי
משנת 2016 . ספריה "צלילו של השיר בקונצ'רטו הרומנטי" ) 2019 (, ו"מוסיקה, יהדות, ישראליות ואנחנו:
מסע של זהות" בשיתוף עם דב שוורץ ) 2020 (, יצאו בהוצאת כרמל. עוסקת בפיתוח מודלים של חשיבה
יצירתית בחקר יחסי מורה תלמיד. זכת ה בפרס מרצה מצטיינת בשנים 2011 , 2015 , 2016 , 2017 , 2019 , 2020 .

'יצירתיות בהוראה' / עטרה איזקסון
ספר זה עוסק בשתי סוגיות חשובות במערכת החינוך כיום: האחת, התקשורת בין מורה לתלמיד בכללה,
ניהול כי תה והצעת פתרונות לבעיות משמעת; והשנייה, שינוי ועדכון שיטות ההוראה הקיימות לגישות
רלוונטיות למאה ה- 21 המשלבות חשיבה יצירתית. ספר זה מנסה לבאר ולחדד את מקומו של המורה כדמות
משפיעה ומכוננת, למרות שתפקידו השתנה. המורה אמור לפתוח צוהר ללמידה מסועפת, רבת היבטים,
ללמד איך ללמוד וכיצד להתמודד עם מאגרי הידע העצומים הקיימים. ספר זה מיועד לאנשי חינוך, חוקרים,
מורים והורים שהחינוך יקר ל לבם. ה וא מציע דרכים להתגבר על מדכאי למידה וגישות מסקרנות של עשייה
יצירתית ולמידה משותפת במאה ה- 21 .
ד"ר עטרה איזקסון, אשת חינוך ומוסיקולוגית, מרצה, יוצרת בין-תחומית וחוקרת באוניברסיטת בר אילן.
מכהנת כראש מסלול תעודת הוראה במוסיקה משנת 2006 , וכראש מסלול דוקטורנטים בחינוך מוסיקלי
משנת 2016 . ספריה "צלילו של השיר בקונצ'רטו הרומנטי" ) 2019 (, ו"מוסיקה, יהדות, ישראליות ואנחנו:
מסע של זהות" בשיתוף עם דב שוורץ ) 2020 (, יצאו בהוצאת כרמל. עוסקת בפיתוח מודלים של חשיבה
יצירתית בחקר יחסי מורה תלמיד. זכת ה בפרס מרצה מצטיינת בשנים 2011 , 2015 , 2016 , 2017 , 2019 , 2020 .

תאריך עדכון אחרון : 02/01/2022