איתור תלמידים אלימים בבתי הספר על ידי מוריהם תרומת מאפייני האלימות והקשר עם המורה