שלחו לחבר

ממדי הזהות הבית-ספרית: תפיסות מנהלי בתי ספר בישראל

מחבר ראשון של הפרסום
יפתח, ג'

לזהות הארגונית תפקיד חשוב בהנעת העובדים בארגון, בעיצוב אסטרטגיה ארגונית, וכן באופן הצלחתו והישרדותו של הארגון. הזהות הארגונית גמישה ודינאמית ובעלת חשיבות למדיניות הארגון, תדמיתו ולפרקטיקה הארגונית (Nippard, 2013). הזהות הארגונית מתבטאת הן כלפי פנים והן כלפי חוץ, ועשויה להתבטא באמצעים שונים, כגון הלוגו, החזון והפרקטיקה הארגונית (Balmer. 2012)

יפתח, ג' ושפירא-לשצ'ינסקי, א' (2019)

ממדי הזהות הבית-ספרית: תפיסות מנהלי בתי ספר בישראל. הרבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי, 4(1), 39-55

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021