שלחו לחבר

מי הזיז את מרכז החקר שלי? שינוי קטן, תוצאות גדולות

מחבר ראשון של הפרסום
פרי, נ'

מטרת המחקרים המתוארים במאמר הנוכחי הייתה 'לשמוע' את קולם של הילדים - לברר מהן התפיסות וההעדפות שלהם לגבי העיצוב והארגון של מרכז הטבע/חקר בגן, ולבחון באיזה אופן ובאיזו מידה משפיעים העיצוב והארגון של מרכז זה על מיומנויות החקר שלהם.

פרי, נ', פרידמן, ר' וספקטור-לוי, א' (2020)

מי הזיז את מרכז החקר שלי? שינוי קטן, תוצאות גדולות. עלון דע-גן, 13, 34-43

תאריך עדכון אחרון : 04/02/2021