English שלחו לחבר

שיפור יכולתם של מגני סייבר לזהות דפוסים חזותיים משתנים בזמן-אמת בסביבה עתירת מידע באמצעות טכנולוגית מציאות מדומה בתלת-ממד.